Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

OX2 bygger mest vindkraft i Europa

Flygbild av skog och väg av OX2.

OX2 har byggt flest landbaserade vindkraftverk i Europa de senaste sex åren, enligt statistik från branschorganisationen WindEurope. Sedan 2015 har OX2 byggt totalt 377 vindkraftverk, med en total effekt på 1,6 GW.

– Vi är stolta över att vi bidragit med så mycket förnybar energi till Europas invånare. För att möta klimatkrisen behöver alla länder fortsätta att bygga ut vindkraften, säger Paul Stormoen, vd på OX2.
Sedan 2015 har OX2 byggt 377 landbaserade vindkraftverk i Europa, som sammanlagt har en effekt på 1,6 GW. Det placerar vindkraftsbolaget på första plats när branschorganisationen Wind Europe listat de största landbaserade vindkraftsbolagen. På andra plats kommer Forestalia och på tredje plats SSE.

Höga EU-mål
EU:s medlemsstater vill att unionens vindkraftkapacitet mer än fördubblas till 2030, från cirka 200 GW till 400 GW, enligt de nationella energi- och klimatplanerna. Det skulle skapa 150 000 nya jobb och fördubbla vindkraftens andel av EU:s elförbrukning från dagens 15 procent till 30 procent, enligt WindEuropes rapport ”Wind energy and economic recovery in Europe”.
– Vind kommer att vara ryggraden i Europas framtida energisystem. År 2050 vill EU ha upp till 750 GW landbaserad vindkraft (idag har vi 197 GW). För att nå detta mål behöver vi de rätta ramverken för att bygga ny vindkraft. Ännu viktigare är att vi behöver människor och företag som är angelägna om att ta sig an utmaningen att leverera övergången till det framtida energisystemet. OX2 personifierar denna anda, säger WindEuropes vd Giles Dickson.

Tillståndsprocesser bör prioriteras
– Investeringar i vindkraft bidrar både till att hejda klimatkrisen och till att återstarta ekonomin i EU. Men långsamma tillståndsprocesser riskerar att bromsa investeringstakten, därför är det viktigt att alla medlemsländer agerar för att förtydliga och prioritera tillståndsprocessen för vindkraft så att energi- och klimatplanerna kan följas, säger Paul Stormoen, vd på OX2.
Vindkraften i EU sysselsätter i dag 300 000 personer och bidrar varje år med 37 miljarder euro, motsvarande 385 miljarder kronor, till unionens BNP, enligt WindEurope. Varje nytt vindkraftverk ökar den ekonomiska aktiviteten med motsvarande 104 miljoner kronor.

Källa: OX2