Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Ovako först i världen att värma stål med vätgas

Glödhett stål tas upp ur kärl. Bild av  Ovako och Linde Gas.

Tillsammans med Linde Gas AB har Ovako genomfört ett fullskaletest att värma stål med vätgas inför valsning. Testet utfördes med goda resultat i en av företagets gropugnar i valsverket i Hofors. Det här är en historisk händelse för stålindustrin då det bevisar att koldioxidutsläppen från valsning helt kan reduceras under förutsättning att rätt finansiellt stöd och infrastruktur finns på plats.

Ovako har under en lång tid arbetat med att effektivisera och modernisera sina ugnar som en del i företagets hållbarhetsarbete. Tack vare de prioriteringar och investeringar som företaget gjort under de senaste åren, bland annat med uppgraderade styr- och reglersystem, är företaget nu redo att ta nästa steg. Användning av vätgas i förbränning skulle ge stor positiv effekt för miljön eftersom det enda utsläpp som då genereras är vattenånga. Tillsammans med samarbetspartnern Linde Gas AB utfördes därför ett test att värma stål med vätgas istället för gasol inför valsning i företagets anläggning i Hofors. Testet var mycket lyckat och kontroller av stålet visar att uppvärmning med väte inte påverkar stålets kvalitet. Om rätt förutsättningar skapas skulle Ovako därför kunna införa uppvärmning av valsverksugnar med vätgas i alla sina valsverk och därigenom drastiskt reducera sitt redan världsledande låga koldioxidavtryck ”cradle to gate”.
− Det här är en stor händelse för stålindustrin. Det är första gången som vätgas används för att värma stål i befintlig produktionsmiljö. Tack vare testet vet vi att det går att använda vätgas enkelt och flexibelt, utan att det påverkar stålets kvalitet, vilket skulle innebära en mycket stor reducering av koldioxidavtryck. Vi har under många år haft ett tätt samarbete med Linde och är stolta över att få göra det här tillsammans med dem, säger Göran Nyström, EVP Group Marketing & Technology.

Ständiga förbättringar
Ovako har bedrivit ett gediget hållbarhetsarbete under många år och har redan ett 80 procent lägre koldioxidavtryck jämfört med det globala genomsnittet, men arbetar ständigt för att bli ännu bättre.
− Vi har under en längre tid arbetat med ugnsmodernisering för att våra ugnar ska bli så produktiva och energieffektiva som möjligt. Det är väldigt spännande att vi nu har bevis på att det går att använda vätgas i uppvärmning utan att det påverkar stålets kvalitet. Om vi kan genomföra denna investering skulle det få en stor positiv effekt för miljön. Vår uppskattning är att en första investering skulle spara 20 tusen ton koldioxid varje år och det är bara början. Vi har utfört det här testet på ett sätt så att det går att kopiera till full skala i Hofors och även till våra andra valsverk, säger Anders Lugnet, Teknisk koncernspecialist inom området Energi- & Ugnsteknik på Ovako.

Källa: Ovako