Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Otrolig tillväxt och utveckling på ÅF i Umeå

Ingenjörs- och designföretaget ÅF är en av Sveriges populäraste arbetsgivare och växer i rasande takt i Umeå.

ÅF grundades 1895, vilket gör bolaget till Sveriges äldsta konsultbolag med en unik erfarenhetsbank. ÅF sysselsätter cirka 10 000 anställda som skapar hållbara teknik- och designlösningar inom allt från samhällsplanering, infrastruktur, VA, El och VVS till energi, miljö, säkerhet och industri. ÅF är ledande inom sitt område med verksamhet och kunder över hela världen.
På kontoret i Umeå träffar vi Folke Sandberg, regionchef Nord på Samhällsbyggnad, och Daniel Palmlöf, sektionschef COE Innovation, som berättar att man under de senaste tre åren har vuxit i Umeå från 30 till 130 anställda.

Helhetslösningar
ÅF i Umeå erbjuder rådgivning och helhetslösningar inom exempelvis en ny fabrik eller ett nytt exploateringsområde. Folke Sandberg utvecklar:
– Vi kan teknik, vi förstår våra kunders krav och vi har förmågan att se helheten samt leverera den bästa lösningen. Vare sig det gäller planering och projektering av järnvägar och vägar eller installationsteknik för fastigheter, säger han.
Ett växande område är också process- och verksamhetsutveckling, där ÅF bland annat arbetar tillsammans med industrisektorn i olika företags ledningsgrupper.
– Just nu efterfrågar många företag och organisationer kunskap inom processorientering av verksamheter, och där utbildar vi personer i ledande positioner. För närvarande har vi en aktör inom gruvindustrin som skickat alla sina chefer till oss för utbildning, berättar Daniel Palmlöf.

Framtidens hållbara och smarta städer
Globala trender och utmaningar påverkar i hög grad hur vi lokalt kommer leva och bo i framtiden. Genom att fokusera på och utgå från människorna i staden utvecklar ÅF attraktiva, hållbara och smarta städer där det ska vara enkelt för medborgarna att leva. För vår och kommande generationer.  ÅF kallar det för Future Cities.
Med ÅF:s samlade kompetens inom stadsutveckling, energi, vatten, avfall, industri, digitala lösningar, hållbara transporter och framtida mobilitet kan företaget skapa lösningar som spänner över flera fält, vilket är nyckeln i utvecklingen av framtidens städer.
– En betydande del av Future Cities handlar om digitalisering och optimering av trafikflöden. Till exempel bistår vi just nu NUS med bygglogistik där vi kunnat minska transportkostnader med 15 procent, berättar Daniel Palmlöf. Genom digitala tvillingar, det vill säga kopior av olika produktionsenheter, kan vi simulera flöden, arbetssätt, utfall, takttider med mera.

Stark lokal aktör
ÅF i Umeå har kunder över hela landet, och ett starkt fäste i norra Sverige. Uppdragsgivarna kommer från såväl privat som offentlig sektor – bland andra Boliden, Volvo, Scania, Umeå kommun, Ålö, Trafikverket och Västerbottens läns landsting.
– Man vänder sig till oss eftersom vi är en stark lokal aktör med det stora företagets resurser i ryggen. Vi står för innovativa helhetslösningar som anpassas efter kundernas behov. Vi är ledande inom industri och infrastruktur i Umeåregionen och räknar med att fortsätta växa, avslutar Folke Sandberg.

Research: Arn Omanovic
Text: Örjan Persson