Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Osäker arbetsmiljö i IT-industrin riskerar människors hälsa

Helena Babelon,  Head of IT Sustainability & Continuous Improvement på TCO Development.

Långa arbetsveckor, tvångsarbete och diskriminering är exempel på problem som riskerar människors hälsa i IT-industrin. För att uppnå en mer socialt hållbar industri krävs långsiktiga investeringar, uppföljning och tydliga konsekvenser som motiverar till handling. I rapporten Impacts and Insights 2019 från TCO Development identifieras nycklar till att lösa hållbarhetsproblem i IT-industrin.

IT-produkter tillverkas ofta i låglöneländer där arbetslivet är mindre reglerat och skyddet för arbetstagare sämre. Leverantörskedjorna är långa och produktionen är spridd över flera länder. Det är i regel omöjligt för organisationer som köper in IT-produkter att få fram information om i vilka fabriker upphandlade produkter tillverkas. För att få insyn i arbetsförhållanden krävs specialistkunskap, resurser och rätt kontaktvägar.
– Det är en utmaning att lyckas med hållbar upphandling av IT-produkter. Oberoende verifiering är helt nödvändigt för ett trovärdigt resultat. Vi har valt att använda oss av TCO Certified, som gör upphandlingsprocessen effektiv och hjälper oss att ställa krav på ett väldigt enkelt sätt, säger Helena Babelon, som i rollen som Head of IT Sustainability & Continuous Improvement arbetar med hållbar IT för Electrolux Group.
Viktigt hitta grundorsaker
I rapporten Impacts and Insights 2019 från TCO Development identifieras nycklar till att lösa hållbarhetsproblem i IT-industrin. Fabrikerna måste granskas av en oberoende part. Sedan bör effektiva åtgärdsplaner sätts in, och följas upp regelbundet. För att undvika att problem kommer tillbaka är det viktigt att hitta grundorsakerna.
Intressekonflikt
Hållbarhetsarbetet är resurskrävande och ofta finns en intressekonflikt mellan schysta arbetsförhållanden och viljan att få ut produkterna på marknaden snabbt, till en låg kostnad. Det måste finnas konsekvenser om framstegen tar för lång tid.
– Verklig förändring kräver att IT-varumärkena har engagemang och avsätter tillräckligt med resurser för hållbarhetsarbetet. Vi sätter press på IT-industrin och kan dra tillbaka certifikat och begränsa fabriker från att tillverka certifierade produkter om kraven i TCO Certified inte uppfylls, säger Sören Enholm, vd på TCO Development.
Källa: TCO Development