Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Ökat fokus på hållbarhet och ny teknik i byggbranschen: Sveriges största plusenergihus har invigts

Innovativ teknik och en ambition att driva byggbranschen framåt har varit grunden när man uppfört ett av Sveriges största plusenergihus, Neptun, som nyligen invigdes. Och ambitionsnivån är fortsatt hög, i nästa steg, byggandet av Hydran i Västerås, handlar det för Sveafastigheter Bostad om att skala upp tekniken ytterligare och bygga plusenergihus tillsammans med fjärrvärme.

Precis som flera andra branscher behöver byggbranschen göra mer för att minska sin miljöpåverkan. Fossilfritt Sverige har till exempel lagt fram en färdplan för hur sektorn ska vara klimatneutral fram till 2045. När nu Neptun i Västerås invigts är det ett av Sveriges största och första plusenergihus uppfört som flerbostadshus där man genom smart teknik och innovativa lösningar har byggt hus som producerar mer energi än de förbrukar på årsbasis. Det är också det första som blivit certifierat som Miljöbyggnad Guld, den högsta miljöbyggnadsnivån. Det innebär högt ställda miljökrav på alltifrån energianvändning, byggteknik och materialval till boendekvalitet.

Modern teknik
Både Mälardalens Högskola och KTH har varit involverade i projektet som är fullt med modern teknik och består av en kombination av olika lösningar för att kunna både skapa och återvinna så mycket energi som möjligt. Energi från 1208 kvadratmeter högeffektiva solceller, bergvärmepump vars effekt maximeras med låga temperaturer genom golvvärme, tillvaratagande av den frånluftsvärme och ett 3e-flowsystem som minskar energiförlusterna i varmvattencirkulationen är några av förutsättningarna. Fastigheten är uppbyggd med ett internt elnät så att hyresgästerna också kan ta del av den el som produceras på deras egna tak.
Tekniken kring plusenergihus är fortfarande under utveckling och när det nu efter färdigställandet av Neptun är dags för nästa projekt, finns det en viktig skillnad. Hydran, även det i Öster Mälarstrand, byggs som plusenergihus tillsammans med stadens fjärrvärme.
– Hållbarhet i alla former är ett viktigt fokusområde för oss och genom de projekt vi gör testar vi därför formerna för nya typer av byggande som tar hänsyn till omställningen till ett mer ansvarsfullt samhälle. Vi är otroligt stolta över att ha byggt ett av de största plusenergihusen i landet och att i nästa steg bidra till att utveckla den tekniken ytterligare, säger Svante Jernberg, vd Sveafastigheter Bostad.
Långsiktiga miljömässiga fördelar
Kvarteret Neptun och Hydran ligger i den nya profilstadsdelen Öster Mälarstrand i Västerås, ett område där fokus ligger på att hitta lösningar som främjar hållbarhet. Förutom den teknik som finns inbyggd kan de boende också bidra till sin egen miljöpåverkan genom till exempel att övervaka sin egen förbrukning av el och varmvatten. Man har också tillgång till elbil, bilpool och cykelpool.
Källa: Svea Fastigheter