Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Ökade marginaler i kikaren för krisande svensk tjänstesektor

Erik Fjellborg, vd och grundare av Quinyx.

Dåliga arbetsvillkor och bristen på självbestämmande gör att låglöneyrken som vårdbiträden, förskolepersonal och undersköterskor kommer att bli en bristvara i framtiden. Nu tar det svenska techbolaget Quinyx självbestämmande till låglöneyrken för att höja både produktivitet och effektivitet.

Över hälften av arbetsgivarna i den svenska servicesektorn har svårigheter att både rekrytera och behålla personal, enligt en undersökning från programvaruföretaget Quinyx. Värst är det inom besöksnäringen och logistikbranschen men även vården har problem med rekrytering och att behålla personal. En stor anledning till detta är bristen på självbestämmande, enligt undersökningen. Många medarbetare inom låglöneyrken upplever helt enkelt att de inte kan påverka planering och schemaläggning av arbetet tillräckligt mycket.
– Sex av tio arbetsgivare i besöksnäringen säger att de har problem med att rekrytera och behålla personal samtidigt som medarbetarna framförallt saknar medbestämmande. Då är det dags att modernisera arbetssätten och verktygen man jobbar med, säger Erik Fjellborg, vd och grundare av Quinyx.
”Oerhörd potential”
Erik Fjellborg, som själv tog fram en programvara för detta när han arbetade på McDonald’s under studietiden, menar att servicesektorn måste öka självbestämmande för medarbetarna för att öka attraktionen för yrkena och i slutändan kunna förbättra produktivitet och tillväxt.
Enligt undersökningen räknar en av tre svenska arbetsgivare inom låglöneyrken med upp till tio procents minskad produktivitet, och nästan var femte räknade med upp till tio procent i missad tillväxt, just på grund av att man inte är flexibel gentemot sina skiftarbetare.
– Här finns en oerhörd potential att med rätt arbetssätt och verktyg öka självbestämmandet och därmed produktivitet och tillväxt vilket slutligen kommer att förbättra marginalerna för svenska serviceföretag, säger Erik Fjellborg.
Om undersökningen
Censuswide har på uppdrag av Quinyx frågat 1 600 arbetsgivare och chefer i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna och Storbritannien om rekrytering av, och hur man behåller skiftarbetare, samt hur utmaningarna ser ut med den flexibla arbetskraften. Dessutom användes vid undersökningen forskningsmaterial om framtiden för arbetsmarknadsutvecklingen i Europa. Dessa prognoser tillhandahålls av Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (CEDEFOP).
Källa: Quinyx