Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Ökad efterfrågan på marknadsledande säkerhetslösningar

I ett samhälle där säkerhetsaspekten får ett allt vidare utrymme i takt med ökad brottslighet växer behovet av avskärmning. I det avseendet är FAAC Nordic AB en viktig aktör som lite i det tysta ser till att allt fungerar. Bolaget är en helhetsleverantör av högklassiga automationslösningar för dörrar, grindar, portar, vägbommar och pollare.

FAAC Nordic AB ägs idag av det Bologna-baserade FAAC S.p.a. och ingår därmed i den globala FAAC-koncernen med representation i mer än 70 länder i världen. Svenska FAAC Nordic AB bildades 2010 då FAAC Scandinavia AB och DAAB Portteknik AB slogs samman. Bolaget verkar företrädesvis inom två affärsområden; automatik för slagdörrar och skjutdörrar samt automatik för grindar och portar.
– Vi projekterar och tar fram lösningar för all motoriserad teknik till dessa produkter. Det finns idag en portstandard som gäller i hela Europa, och vi uppfyller förstås alla dessa krav. För fyra-fem år sedan började även tillverkarna av grindar fokusera på säkerhetsaspekterna, säger Ola Hansson, VD i FAAC Nordic AB i Perstorp sedan 2008, där många av företagets motoriserade lösningar tillverkas.

Bäst – och billigast – i längden
Han berättar vidare att de nya reglerna handlar om att systemen ska känna av att alla säkerhetskrav fungerar. Om exempelvis ett klämskydd eller liknande inte fungerar ser systemet till att dörren, grinden eller porten inte öppnas eller stängs. Det går inte att koppla förbi denna säkerhetsfunktion.
– Vi lägger idag stora resurser på att uppfylla alla lagar och paragrafer, vilket gör att vi kanske inte är billigast, men däremot bäst. Kvalitet, funktion och säkerhet är A och O i vår verksamhet. Det gör att kunden redan efter fem till tio år förstår att vi trots allt var billigast, då våra produkter fortfarande fungerar, säger Ola Hansson.
FAAC Nordic säljer idag många Magnetic-bommar, vilket är en utveckling som Ola tror kommer att hålla i sig. Många företagsinfarter bevakas av Magnetic’s vägbommar. Sedan några år har säkerhetslösningar med höj- och sänkbara pollare ökat kraftigt. Inte bara efter de tragiska händelserna i Nice, Berlin och Stockholm där lastbilar kört in på gågator, utan också eftersom man allmänt har ökat säkerheten vid flygplatser, bilförsäljningar, shoppingcenter och skyltfönster, samt även vid villaparkeringar.

I stark utveckling
Behovet av förstklassig drivutrustning för grindar, portar och bommar i Europa och övriga världen bara ökar i takt med ett ökat säkerhetstänkande.
– Att kriminaliteten ökar i världen är förstås tragiskt, men det medför hur som helst en ständigt ökad efterfrågan på våra lösningar. FAAC kommer fortsätta utveckla nya produkter och lösningar för att kunna hjälpa till att öka säkerheten, säger Ola Hansson.
– Även när det gäller bostadsanpassning med dörröppnare och slagdörrar ser vi ett ökat intresse då lagar och förordningar stärks även inom detta område. Vi säljer dock inga lösningar direkt till privatkunder, utan samarbetar och supportar larm- och låsföretag samt övriga elfirmor i hela Sverige som arbetar med våra produkter, förklarar Ola.
När FAAC Scandinavia AB och DAAB Portteknik AB gick samman 2010 fanns 25 anställda i Perstorp. Idag är man 42 och Ola spår att man kommer att behöva anställa fler framöver. Det gäller såväl projektörer och utvecklare som säljare, service- och lagerpersonal.
– Det känns oerhört stimulerande att få jobba i en bransch under så stark utveckling som denna. Det är också positivt att ha en ägare som återinvesterar för att uppnå vårt mål om fördubblad omsättning globalt vart femte år, avslutar Ola Hansson.

Research: Jan Olsson
Text: Örjan Persson