Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Ökad efterfrågan på CE-märkning och provning

Elektronikprodukter omfattas av höga krav inför lansering och kostnaderna i både tid och pengar kan bli omfattande om testfasen inte utförs enligt konstens alla regler. Här spelar BK Services en viktig roll med sitt koncept kring bland annat CE-märkning och provning av EMC-egenskaper hos konsument-, IT- och industriprodukter.

BK Services jobbar med CE-märkning, för- och sluttester av produkters EMC-egenskaper, elsäkerhetsgranskningar, radioprovning och klimattester. Johan Bergstrand leder verksamheten och konstaterar att provning mot CE-märkning är något som efterfrågas allt mer.
– CE-märkning är i första hand ett EU-krav för bland annat el- och elektronikprodukter. Det gäller nästan alla dylika produkter och här kan vi göra en väsentlig insats, säger Johan som lade grunden till BK Services 2004 då han tillsammans med en kollega startade BK Development.
– Vi var arbetskollegor sedan tidigare och jobbade med utveckling av elektriska och elektroniska produkter. Efter ett par år köpte vi ett EMC-laboratorium och i samband med detta bildades dotterbolaget som blev BK Services, berättar Johan.

Noggranna tester
En el- eller elektronikprodukt ska vara säker att använda och inte utsätta människor, husdjur eller egendom för fara. Den ska heller inte störa andra produkter eller påverkas av yttre förhållanden.
– Vi mäter till exempel elektromagnetisk strålning och utsätter produkten för olika störningar för att kontrollera att den är funktionsduglig och tjänar sitt syfte under dylika förhållanden. Vid radioprovning säkerställer vi att den inte sänder ut eller tar emot radiosignalerna på korrekt sätt, och i samband med elsäkerhetsprovning kontrollerar vi till exempel att produkten inte blir strömförande, börjar brinna eller blir farlig på annat sätt, upplyser Johan Bergstrand.
Kunder är företag inom tillverkning och produktutveckling i hela Sverige. Man vänder sig till BK Services som erbjuder såväl EMC-provning som radioprovning och elsäkerhetsgranskning.
– Faktum är att vi är en av få aktörer i Sverige som kan erbjuda alla dessa tre tjänster, konstaterar Johan.

Fullt upp
BK Services erbjuder högkvalitativa och priseffektiva tjänster med korta ledtider. Personalen besitter hög kompetens inom området och till sin hjälp förfogar man över två mätkammare – en heldämpad och en halvdämpad. Ytterligare en halvdämpad kammare är på gång för att man ska kunna möta den allt större efterfrågan på företagets tjänster.
– Vi kommer också att bli ackrediterade inom kort, vilket innebär en kvalitetshöjning och ökade möjligheter för oss att serva större aktörer, säger Johan.
Han berättar att kunderna finns inom många olika branscher, såsom konsumentelektronik, industriprodukter, militär utrustning och fordonselektronik.
– Framtiden ser ljus ut för vår del, företagen går på högvarv och certifieringskraven ökar, samtidigt som medvetenheten kring CE-märkning har ökat hos både tillverkare och konsumenter, säger Johan Bergstrand.

Research: Stefan Carewall
Text: ÖrjanPersson