Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Nytt svenskt pantrekord 2021 – 2,4 miljarder pantade burkar och flaskor

Mer än 200 miljoner fler burkar och flaskor pantades 2021 jämfört med 2020. Svenskarna fortsätter att öka sitt pantande. Nu ligger snittet på 232 pantade förpackningar per person – varje förpackning bidrar till sparad koldioxid.

2021 är ett rekordår: aldrig tidigare har vi pantat lika mycket med drygt 2,4 miljarder pantade burkar och flaskor. Mer än 200 miljoner fler förpackningar pantades av svenskarna under 2021 jämfört med 2020 och 47 905 ton återvunnet material kan användas för att bli nya dryckesförpackningar. Pantningsgraden ligger nu på 88,2 procent. Målet är att 90 procent av dryckesförpackningarna ska återvinnas.
– Det är helt fantastiska siffror, inte minst för miljön. Det vi pantade under 2021 innebär ett minskat klimatavtryck med över 180 000 ton koldioxid, vilket är lika mycket som en stad av Finspångs eller Tierps storlek står för under ett helt år, säger Katarina Lundell, marknadschef på Pantamera/Returpack.

Storpantarautomater och hemester ökar pantningen
Storpantarautomaterna, som nu finns över hela landet, är en bidragande orsak till att föreningar och privatpersoner skickar tillbaka fler burkar och flaskor i kretsloppet. Att fler butiker installerar storpantarautomater, både inomhus och utomhus. Där kan kunderna tömma hela säckar med pant och maskinen sköter hela sorteringen.
Bara i Pantameras egna storpantarautomater, Pantamera Express, som finns på återvinningscentraler runt om i landet, pantades 119 miljoner förpackningar 2021, vilket är en ökning med 31 procent. Pantamera Express-automaterna har under året också utrustats med en ny lösning för digitala utbetalningar, så pantaren kan få pantpengen insatt på sitt konto eller skänka panten direkt till föreningslivet.
Coronapandemin präglade både 2020 och 2021, vilket också syns i pantstatistiken. Det faktum att svenskarna i stor utsträckning valde att semestra i Sverige påverkar pantningsgraden, något som syns tydligt i statistiken på kommunnivå: klassiska turistkommuner som Gotland och Åre har ökat pantningsgraden med 18 respektive 25 procent.

Klimatsmart återvinning av burkar
När det gäller sålda förpackningar är det framför allt konsumtionen av dryck på burk som har ökat, medan PET-flaskor ligger relativt stilla. Och återvinningsgraden för metallburkarna ligger på 89 procent.
– Att vi i Sverige pantar burkar i så hög utsträckning är verkligen en miljövinst. Återvunnen aluminium är ett hållbart material i ordets mest konkreta bemärkelse, den går att återanvända hur många gånger som helst. Till skillnad från många andra material påverkas inte kvalitén i återvinningsprocessen. Den pantade burken är så nära idealet man kan komma när det gäller återvinning, säger Katarina Lundell.

Känslan av att bidra allt viktigare
Men i grunden ligger också det faktum att svenskarna har högt förtroende för pantsystemet, enligt en färsk undersökning som Kantar-SIFO gjort på uppdrag av Pantamera. Den visar också att känslan av att göra något bra för miljön är en allt viktigare drivkraft för svenskar att panta. Och det absolut viktigaste skälet till att panta är inte pengen, det är vetskapen om att förpackningarna återvinns och blir nya förpackningar.

Källa: Returpack/Pantamera