Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Nytt elavtal gör det lätt för företag att välja rätt

Elmast, koncept av Bixia Framtid.

Bixia Framtid är namnet på det nya elavtalet som elbolaget Bixia lanserar mot företagskunder. Avtalet är ett sätt för Bixia att nå målet på 100 procent förnybar elleverans även på företagssidan, och samtidigt göra det lättare och mer förmånligt för små och medelstora företag att göra ett hållbart elval.

Sedan länge säljer Bixia endast förnybar el till sina privatkunder. Även en stor del av elbolagets företagskunder har valt el från förnybara källor. Idag består cirka 70 procent av Bixias elleverans av förnybart. För att få ännu fler företag att göra ett hållbart elval lanseras nu det nya avtalet Bixia Framtid.
– Intresset bland företag att göra hållbara val har ökat dramatiskt det senaste året. För att få ännu fler att ta steget och välja ett förnybart elavtal har vi tagit fram ett nytt förmånligt avtal som innebär 100 procent förnybar el utan extra kostnad, samtidigt som de lite mindre företagen får samma förmånliga villkor som de större förbrukarna, säger Kyra Nilsson, försäljningschef på Bixia.

Företagen har kraft att förändra
Svensk Handels hållbarhetsundersökning visar att svenska konsumenter vill handla hållbart i allt högre utsträckning. Det har gjort att varannan handlare ökade sitt hållbarhetsarbete under förra året och framförallt är det de mindre och medelstora företagen som flyttar fram sina positioner.
– Det här är en trend som vi på Bixia välkomnar. En stor del av våra företagskunder är just lite mindre handlare. Nu märker vi att allt fler kunder inom andra branscher också ser över sitt hållbarhetsarbete och där är energifrågan ofta en avgörande del. Om trycket kommer från konsumenterna är det företagen som har kraften att skapa förändring, säger Kyra Nilsson.

Bidrar till mer förnybar el
Bixia är det elbolag i Norden som säljer störst andel närproducerad förnybar el från lokala elproducenter. Varje kund är också med och bidrar till att producenterna får lite bättre betalt för elen, vilket skapar möjligheter för att bygga ut den förnybara elen.
– Vi har satt som mål att all el vi säljer till våra företagskunder ska vara förnybar år 2022. I Sverige kommer ungefär 60 procent av den el vi använder från förnybara källor, vilket betyder att den förnybara elen inte räcker i till alla. Vårt sätt att få in mer förnybar el i systemet är att stötta de lokala producenterna så att de kan investera i mer förnybar produktion, säger Kyra Nilsson.

Källa: Bixia