Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Nyköpingsföretag i perfekt symbios

I Nyköping får vi ta del av två verksamheter som tillsammans verkar i perfekt symbios. Guy Åhlin Entreprenad AB och Nyköpings Hyrmaskiner Bo Zenk AB representerar ett brett koncept kring maskinuthyrning, försäljning och entreprenad, och har härigenom format var sin stark kundkrets.

Det är äkta makarna Guy Åhlin och Maria Källman som driver de båda bolagen. Dess närbesläktade verksamheter formar ett mycket tilltalande koncept kring maskinuthyrning, försäljning och entreprenad.
– Båda våra bolag står för helhetslösningar och verkar i framkant, inte minst när det gäller maskiner och utrustning. Vi jobbar långsiktigt och strävar efter långa och utvecklande kundrelationer, säger Guy och Maria.

Uppdrag för SSAB
Guy Åhlin Entreprenad AB jobbar i huvudsak på uppdrag av SSAB som sedan länge är bolagets största kund och representerar merparten av företagets omsättning. För SSAB utför man servicearbeten, lastar och lossar fordon samt ombesörjer leveranser. När SSAB servar sina egna maskiner bistår Guy Åhlin Entreprenad också med lyfthjälp och kompetens.
– Våra duktiga maskinister värnar om såväl kunden som dennes och vår egen utrustning. Dessutom utför vi renhållning av gator och vägar på hela SSAB:s område. Vi har ständigt två maskiner för gatusopning och tre hjullastare i gång sju dagar i veckan, säger Guy Åhlin som i sammanhanget gärna vill lyfta fram företagets duktiga och erfarna pensionärer som rycker in under helger och vid behov.
Maskinparken innefattar bland annat tre hjullastare utrustade med de senaste tekniska lösningarna samt bästa miljöklassningen, TIR4. Företaget utför förstås även uppdrag för andra aktörer än SSAB och är inte främmande för att ikläda sig rollen som underentreprenör åt byggbolagen, för vilka man till exempel kan hjälpa till med lastning och lossning av fordon och material.
– Vi har ända sedan starten 1991 jobbat med moderna maskiner och en kunnig personalstyrka. Med en hög servicenivå och ett gott rykte i regionen har vi nått en bra position i branschen där våra kunder vet att de har att göra med en stabil och pålitlig aktör. Vårt signum är snabb återkoppling och snabba utföranden, säger Guy Åhlin.

Maskiner för alla behov
Nyköpings Hyrmaskiner Bo Zenk AB bildades redan 1967.
– Bo Zenk bildade företaget för mer än 50 år sedan och är alltjämt aktiv här i Nyköping. Det känns stimulerande att föra hans arv vidare. Liksom min makes bolag har vi ett gott renommé och är ett välkänt företag i Nyköping med omnejd, säger Maria Källman.
Nyköpings Hyrmaskiner jobbar aktivt med försäljning, uthyrning, eftermarknad och reservdelar. Företaget saluför Husqvarnas hela produktsortiment av maskiner för skog och trädgård, såsom åkgräsklippare, robotgräsklippare, röjare, motorsågar och lövblåsare. Man säljer även handmaskiner från Hitachi och är dessutom ensamt i regionen om att saluföra handmaskiner från Festool.
– När det gäller uthyrning kan vi erbjuda allt från motorsågar och golvslipmaskiner till minigrävare och skyliftar. Det är en säsongsbetonad verksamhet, men vi strävar efter att hela tiden kunna erbjuda maskiner för alla typer av uppdrag och förfrågningar, säger Maria.
Eftermarknadsuppdrag handlar i regel om service och reparationer på utrustning från Husqvarna och Polaris. Här bistår man kunder såväl med som utan serviceavtal.
Även när det gäller reservdelar handlar det mestadels om produkter för Husqvarnas maskiner, till exempel kedjor, klingor och fjädrar.
– Vi står för snabba leveranser. En produkt som till exempel beställs på en torsdag når kunden redan under måndagen. Kunnig personal och produkter i världsklass kännetecknar oss, upplyser Maria Källman och tillägger att man även kan erbjuda bränsle till både fyrtakts- och tvåtaktsmaskiner.

Framtidsoptimism
Förutom SSAB tillhör Peab, Byggmästarna, Skanska och Merox de som valt att anlita Guy Åhlin Entreprenad. Bland Nyköpings Hyrmaskiners uppdragsgivare märks till exempel Nyköpings kommun, Svenska kyrkan, Skanska, NCC, Svevia och Lantbruksskolan, liksom många lokala byggföretag. Både Guy och Maria ser framtiden an med stor tillförsikt.
– Framtiden har egentligen aldrig sett mer ljus ut för våra två bolag än vad den gör nu. Nyköpings Hyrmaskiner kommer bi att flytta till nya lokaler redan inom ett par år, samtidigt som investeringarna i nya maskiner och verktyg kommer att fortsätta med oförminskad styrka. På entreprenadssidan ser vi väldigt positivt på ett fortsatt samarbete med SSAB, samtidigt som vi kommer att fortsätta serva andra aktörer från närregionen, avslutar Guy Åhlin och Maria Källman.

Research: Arn Omanovic
Text: Örjan Persson