Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Nydanande vägningslösningar för industrifordon

Gaffeltruck hos Tamtron.
Tamtron är företaget som erbjuder noggranna vägningslösningar för fordon inom en lång rad branscher. De ligger i teknisk framkant och har nyligen presenterat en revolutionerande våg där fordonet inte ens behöver stanna, istället kan det rulla över vågen och på så vis både spara tid och motverka köbildning. Metoden är framtagen i samarbete med Motus Weighing i Göteborg, och är användbar inom flera områden, till exempel i anslutning till återvinningsstationer där effektivitet och kundnöjdhet är viktiga värden för framtiden.

Tamtron är ett finskt företag med huvudkontor i Tammerfors sedan starten 1972. De är idag en internationell tillverkare av avancerade vågar, vägningslösningar och informationshanteringssystem för vägningstransaktioner, och har dotterbolag i fem länder och återförsäljare i över 60 länder. Thomas Larsson är VD på Tamtrons svenska dotterbolag, som har huvudkontor i Karlstad.
– Våra kunder finns inom de flesta industribranscher, där behov av vägningslösningar finns och krav på bra lösningar, säger Thomas Larsson.

Från standardvågar till avancerade helhetslösningar
På huvudkontoret i Karlstad arbetar idag 15 anställda, varav 8 arbetar på olika försäljningskontor från Luleå i Norr till Ljungby i söder. Företaget har en omsättning på 40–45 miljoner och deras mål är att inom två år ha en omsättning på över 50 miljoner.
– Då kan vi också behöva anställa mer personal, säger Thomas Larsson.
Det är förstås en växande efterfrågan från företagets kunder, som gör att det går bra.
– Vi har många olika kunder, som har olika krav på vägningar. Det kan vara inom områden som entreprenad, gruvindustri och inom skogsindustrin, där vi idag är störst på marknaden. Andra kunder finns inom avfall och återvinning, hamnar, transport och logistik, säger Thomas Larsson.
Tamtron har genom sin långa erfarenhet lärt känna kundernas behov. Deras erbjudanden sträcker sig från standardvågar till avancerade helhetslösningar med transaktionshanteringsprogram. Med bra vågar, informationshanteringssystem och serviceerbjudanden vill de vara en aktiv partner med lönsamma lösningar.

Revolutionerande ny metod
Thomas Larsson berättar också om Tamtrons senaste vägningsmetod, som kortfattat går ut på att fordon rullar över vågen, utan att behöva stanna. Fördelarna som då uppnås är då flera, det blir effektivare, snabbare och lastbilar som förut behövts vägas individuellt kan istället köras i ett flöde, vilket också motverkar köer.
– Till exempel vid kommuners återvinningsstationer och depåer är det här effektivt, det skapar stora mervärden för kunden, säger Thomas Larsson, och tillägger att metoden kommer att vara användbar också inom många andra områden.
Den nya metoden innebär också att all information som behövs registreras direkt av kameror i det nya patenterade informationssystemet MHS & LSV, som utvecklats av Göteborgsföretaget Motus Weighing AB, och som nu marknadsförs i ett samarbete med Tamtron. Gislaveds Energi är en av de första kunderna som tagit del av de nya produkterna och dragit nytta av samarbetet mellan Motus Weighing och Tamtron.

Text: Carolina Fredriksson
Research: Lars Bengtson