Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Ny undersökning visar: Så många bryter mot trafikreglerna

Trafikreglerna är utformade för att skydda alla trafikanter och skapa en säkrare tillvaro på våra vägar. Trots det bryter många mot lagen. Det visar en ny undersökning som Goodyear genomfört i samband med initiativet Vägens hjälte. Så många som sju av tio uppger att de bryter mot regler i trafiken.

I samband med initiativet Vägens hjälte som syftar till att främja goda gärningar i trafiken har Goodyear undersökt svenskarnas ovana att bryta mot trafikreglerna. Något som tyvärr är frekvent förekommande. Siffror från undersökningen som gjort av YouGov där 1 018 svenskar deltagit visar nämligen att så många som sju av tio uppger att de bryter mot trafiklagar. En av tio svarar dessutom att de ofta begår lagöverträdelser i trafiken.

Män bryter oftare mot reglerna än kvinnor
Även om en stor majoritet erkänner sig skyldiga är resultatet en minskning med fyra procent jämfört med föregående år. De största skillnaderna finns dock mellan män och kvinnor. Dubbelt så många män som kvinnor svarar att de ofta bryter mot trafikreglerna. Nästan var tredje kvinna i undersökningen bryter aldrig mot reglerna, motsvarande siffra för män är enbart 20 procent.
– I trafiken bör säkerhet alltid komma på första plats. Vi tror att vårt initiativ Vägens hjälte kan hjälpa svenskar att bli bättre medtrafikanter till varandra. Genom att lyfta personer som bidragit till en säkrare trafik vill vi inspirera fler till att göra goda gärningar. Vi hoppas nu få in mängder med bidrag där personer gjort våra vägar till en bättre plats, säger Sofia Koski, nordisk marknadschef på Goodyear.
Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 5–6 juni 2018 har sammanlagt 1 018 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.
Källa: Goodyear