Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Ny stor solpark invigd i södra Sverige – där elbristen är som störst

I oktober invigdes en av Sveriges största solparker i närheten av Sölvesborg, Blekinge. Solparken beräknas bidra med 19 GWh ny elproduktion till elområde 4 i södra Sverige, där behovet är som störst. Bakom satsningen står elbolaget Bixia, solenergiföretaget Svea Solar och sågverkskoncernen Vida, som tillsammans bidrar till den gröna omställningen.

Solparken, som heter Hörby, kommer att producera runt 19 miljoner kWh, vilket motsvarar en elförbrukning hos cirka 3 800 villor. Det innebär att södra Sverige, som har ett stort energibehov och produktionsunderskott, får ett välbehövligt tillskott av förnybar och lokalproducerad el. Elområde SE4, där parken ligger, är ett av de två elområden i Sverige som har högst efterfrågan på el och högst elpriser.
Satsningen är viktig för den gröna energiomställningen och alla parter i samarbetet spelar en viktig roll. Svea Solar äger och förvaltar solparken och sågverkskoncernen Vida köper in el via elbolaget Bixia, genom ett långsiktigt fastprisavtal, ett så kallat PPA (Power Purchase Agreement).
– Vi är väldigt glada att den nya solparken nu är invigd och i gång. Det innebär att vi ytterligare kan minska vår klimatpåverkan. Att driva produktion med solkraft är ett viktigt steg i vårt klimatarbete, säger Måns Johansson, vd på Vida.

Höga ambitioner
Vida är en global leverantör av förädlade produkter från svensk skog och redan idag bidrar koncernen till att minska mängden koldioxid i atmosfären. Skogen fångar upp koldioxid och av biprodukter från sågverk producerar företaget utsläppsneutral energi.
– Sågverkskoncernen Vida har, liksom vi, högt ställda ambitioner på klimatområdet. Därför är det roligt att tillsammans kunna bidra till utbyggnaden av solenergi i södra Sverige, där behovet är som störst. Lokalt producerad förnybar energi är en nyckel i den gröna omställningen, säger Magnus Reitersjö, vice vd Bixia.
Bixia är ett av de elbolag som köper in störst andel förnybar och lokalproducerad el i Sverige och sedan 2014 har de samarbetat med Vida gällande elhandel. Det långsiktiga partnerskapet har möjliggjort för den nya solparken och blir en del av den långsiktiga elhandelsstrategin, samtidigt som den ökar mängden lokalproducerad el i södra Sverige.

Ökat intresse
Under hösten 2022 påbörjades bygget och redan nu är solparken klar att tas i drift. Solcellsparker är den i särklass snabbaste vägen till mer förnybar energi, samtidigt som energikraftavtal påskyndar utbyggnaden av storskalig solkraft.
– Vi ser att intresset för denna typ av långsiktiga energiköpsavtal ökar allt mer bland svenska företag. Det är glädjande och av stor betydelse att fler företag väljer denna typ av avtal då det främjar uppbyggnaden av fler solparker och ökar produktionen av förnybar energi, vilket i sin tur stärker vår övergång till en mer hållbar framtid, säger Pontus Skog, utvecklingschef Solparker på Svea Solar.
Att värna om och bevara den biologiska mångfalden i området är viktigt. Vida undersöker om det är möjligt att låta får beta i parken under sommaren. Solpanelerna skapar skugga och gör gräset mer näringsrikt att beta av, samtidigt som fåren hjälper till att hålla gräs och annan växtlighet kort.

Källa: Bixia