Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Nu finns ett enklare verktyg för maskinstyrning

Jon Bengtsson, SkyMap Innovations VD och medgrundare.
Nystartade Bygg-Tech-bolaget SkyMap Innovations är drivande i utvecklingen av digitaliseringen inom bygg- och anläggningsbranschen. SkyMap arbetar ständigt för att effektivisera arbetsprocesser, för att undvika onödiga kostnader och minska risker. Därför har man nu utvecklat en helt ny produkt – SkyMap CAD-viewer.
– Den som kan öppna en webbläsare kan använda verktyget, säger Jon Bengtsson, SkyMap Innovations VD och medgrundare.
SkyMap CAD-viewer är ett helt nytt, extremt användarvänligt verktyg framtaget för att effektivisera hantering av maskinstyrningsfiler. Snabbt och enkelt kontrolleras underlag till maskinen utan att användaren behöver en mängd olika programvaror eller någon CAD-kunskap.

 – Ofta får man filer som inte går att öppna och behöver lägga onödig tid på att skicka filerna vidare till någon annan. Vi vill undvika detta slöseri med tid och har därför utvecklat detta användarvänliga verktyg som kan användas av vem som helst, säger Jon Bengtsson, SkyMap Innovations VD och medgrundare.

Sparar tid och pengar
Med SkyMap CAD-viewer kan användaren tidigt i projektet se de teoretiska förutsättningarna på platsen, visualisera och testa genomförbarheten och säkerställa modeller och ritningar innan de skickas till maskinen.
Verktyget hjälper till att undvika bristfälliga och felaktiga modeller och ritningar och låter användaren få en total överblick över vilka filer som skickas vidare. Filer som användaren kan vara helt säker på är korrekta och som kan öppnas direkt.
– Vi ser även att man lägger onödiga pengar på att låta någon annan ta fram filer som man kan arbeta utefter. Genom att ha utvecklat SkyMap CAD-viewer har vi skapat ett verktyg för både kostnadseffektivisering och tidsbesparing, säger Jon Bengtsson.
Enkelt och tillgängligt
Genom en enkel drag and drop-funktion laddas filerna upp i verktyget. Den smarta rensningsfunktionen tar sedan bort all onödig information som maskinen inte klarar av eller har nytta av. Allt som behövs för att kunna använda tjänsten är en webbläsare.
– Vi har utvecklat verktyget på så sätt att instegströskeln ska vara väldigt låg. Vi siktar på en hög användarvänlighet för att göra det så enkelt och tillgängligt som möjligt för alla. Den som kan öppna en webbläsare kan använda verktyget, avslutar Jon Bengtsson.
Källa: SkyMap