Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Nu åker spårvagnarna tystare i Göteborg

11:ans spårvagnar.
Med hjälp av SKF:s automatiska smörjsystem som installerats längs spåren och ombord på vagnarna har gnisslet minskat med upp till 80 procent på Göteborgs spårvagnar.
– Nu åker spårvagnarna tystare i stan, säger Per Edelönn, försäljningsingenjör på SKF Lubrication Competence Center.
Spårvagnarna är en viktig del av Göteborg, som omfattas av 16 mil spårvagnsspår. Men längs vissa kurvor har de boende upplevt gnisslet som störande. Göteborgs Trafikkontor och SKF har därför sedan 2015 jobbat med att åtgärda problemet.
Genom att installera automatiska smörjsystem, både i vissa särskilt utsatta kurvor likväl som på vissa spårvagnar, appliceras en liten mängd friktionsmedel ut vid rätt tillfälle för att reducera gnisslet.
–På detta sätt kan vi på ett kontrollerat och hållbart sätt applicera rätt mängd när det behövs, säger Per Edelönn försäljningsingenjör på SKF.
Larmen har minskat med 80 procent
Dessutom övervakas funktionen via mikrofoner och sensorer som automatiskt följs upp av SKF:s onlinesytem för tillståndskontroll och skickar signaler till företagets analyscenter i Göteborg samt Göteborgs Trafikkontor.
Genom omfattande mätningar i stan har larmgränser identifierats för oljud och vibrationer. Ett larm innebär en oljudsnivå som upplevs som störande bland de boende.
– Från genomförda tester kan vi konstatera att vi lyckats få ner antal larm med upp till 80 procent, säger Per Edelönn.
Källa: SKF