Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Nova Bioenergi värmer Sverige

Medarbetare från Nova Bioenergi och två bilar.

I en tid då miljömedvetenheten präglar det mesta i vårt samhälle finns förstås ett tydligt fokus på miljövänlig uppvärmning. I det avseendet är Nova Bioenergi AB en framträdande aktör med sitt starka fliskoncept. Nova Bioenergi levererar flis till flera stora värmeverk i bidrar därmed i allra högsta grad till det moderna kretsloppssamhället.

Långt ute i de värmländska skogarna hittar vi en av Nova Bioenergi AB:s sammanlagt fyra flisdepåer. Här träffar vi Yngve Jansson och dottern Helena Jansson som tillsammans med firmatecknaren, tillika Yngves son Anders Jansson, äger bolaget. Här tar man hand om flis från privata skogsägare och driver härutöver ytterligare ett bolag med liknande inriktning. Det sistnämnda heter Skog & Bio och startades 2005, medan Nova Bioenergi är ett bolag man förvärvade för fem år sedan då företaget redan var en etablerad aktör på marknaden.
– Vi levererar flis till värmeverk och biovärmeverk, inte minst via Veolia som är en av våra största kunder, tillika en stor underleverantör till Halmstad Energi. En annan stor slutkund är Karlstad Energi, liksom Kungälv Energi för vilken vi är en direktleverantör utan mellanhänder, berättar Helena Jansson som gjorde entré i bolaget för två år sedan i samband med en tydlig expansionsfas.
Hon berättar att man brukar räkna i megawatt i fråga om hur mycket som går att utvinna ur det flis man levererar. Idag levererar man årligen mellan 130 och 140 tusen megawatt via de värmeverk som använder sig av Nova Bioenergis flis.

Barkborren ställer till problem
Både Helena och Yngve konstaterar att de senaste årens barkborreangrepp på de svenska skogarna har påverkat branschen. I sågverkens lager finns idag en hel del barkborreskadat timmer, framför allt i Götaland där man uppskattar att virket har tappat 60–70 procent av sitt värde på grund av angreppen. Det är, menar Yngve, det torra vädret som påverkat beståndet.
– När det är varmt och torrt, vilket det var både i år och 2018, kommer barkborren som ett brev på posten. Det blir kostsamt för skogsägarna som utöver värdeminskningen på det egna beståndet också måste återplantera skog i förtid, förklarar Yngve Jansson.
Han berättar vidare att det tack vare detta idag råder ett överskott på flis, marknaden är mättad, vilket också pressar priserna. Han önskar sig svalare och blötare väder, liksom strängare vintrar, men ser också ett problem i att det importeras sopor för eldning i värmeverken, vilket också konkurrerar med flisen.
– Idag importerar Sverige sopor från bland annat Tyskland och Nederländerna, vilket förstås inte är bra för miljön med tanke på att soporna måste fraktas hit med båtar och lastbilar. Nu kommer man hur som helst att tullbeskatta dessa, vilket gynnar både oss och miljön. Samtidigt är det förstås viktigt att även kolen fasas ut, vilket tycks ta tid, säger Yngve.

Tydligt miljöfokus
Flis som förvaras under tak kan lagras i flera år. Det rör sig om en synnerligen miljövänlig produkt, vilket ligger helt i linje med hur man tänker och jobbar i Nova Bioenergi där man kör med Euro 6-klassade fordon och undviker långa sträckor längs vägarna. Fokus ligger på försäljning till aktörer i närområdet.
– När det gäller miljötänk är det viktigt för oss att vi alltid ligger i framkant. Vår förhoppning är förstås att marknaden ska fortsätta växa när det gäller eldning med flis, säger Yngve Jansson och tillägger att man själva äger 400 hektar skog, vars timmer man säljer till de lokala sågverken.

Research: Peter Hägg
Text: Örjan Persson