Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Norrvidinge ska bli störst i södra Sverige

Lastbil från Norrvidinge.

Branschen för entreprenad och anläggningslogistik i södra Sverige har i Norrvidinge en spelare som på kort tid gått från att vara en pigg uppstickare till en rejäl utmanare till branschens stora aktörer. Norrvidinge tillhandahåller transport- och maskintjänster samt anläggningsmaterial med en kapacitet som innebär att ingen förfrågan är vare sig för liten eller för stor.

Norrvidinge är bolaget som på bara två decennier har vuxit från att vara en uppstickare till att bli södra Sveriges ledande aktör beträffande entreprenad- och anläggningslogistik. Verksamheten etablerades av Martin Nilsson, som fortfarande är aktiv i företaget, tillsammans med två entusiaster på en maskinstation i Norrvidinge i Svalövs kommun. Tre år senare köptes den första lastbilen och ytterligare fyra år senare införskaffades den första entreprenadmaskinen. Därmed hade man lagt grunden till den verksamhet som idag i huvudsak kretsar kring transport- och maskintjänster i Skåne, Blekinge, Kronoberg samt Hallands län. Koncernen sysselsätter ungefär 450 medarbetare, huvudkontoret ligger numera i Helsingborg och härutöver finns bolaget representerat i Malmö, Karlskrona, Växjö, Halmstad och Kristianstad.

Hög kapacitet
På den sistnämnda orten träffar vi Johan Beermann, VD, som berättar att Norrvidinge idag förfogar över 300 transport- och maskinenheter med förare.
– Härutöver förfogar vi över ytterligare 200 entreprenadmaskiner för uthyrning genom det vi kallar för Heavy Rental. Med den här bredden och kapaciteten kan vi tillgodose alla våra kunders totala behov av såväl maskiner och utrustning som kompetenta förare, inte minst inom tung anläggning, framhåller Johan Beermann.
Johan berättar vidare att Norrvidinge, utöver verksamheten han beskrev, även innefattar bolagen Elia Express och Sortab Recycling, varav det sistnämnda omfattar ett antal miljöanläggningar för mottagning och hantering av bygg- och anläggningsmaterial samt förorenade massor. Man förfogar också över egna grusterminaler för försäljning av berg- och grusmaterial, och kan dessutom erbjuda krossning och siktning via mobila anläggningar.

Tydlig vision
När Norrvidinge tog ett grepp kring planerna på långsiktig utveckling fastställdes en vision och affärsidé som i allt väsentligt har varit vägledande för bolagets utveckling. Denna har varit kraftig, inte minst de senaste fem åren då omsättningen har stigit från 175 miljoner kronor till att passera miljardstrecket.
– Vi bestämde oss för att Norrvidinge ska bli ett ledande företag i Sverige beträffande anläggningslogistik, entreprenadmaskiner och anläggningsmaterial. I södra Sverige har vi redan realiserat den visionen – här är vi idag den ledande aktören, konstaterar Jan Ronnehed, affärsområdeschef anläggning.
Han nämner tre övergripande fokusområden i nämnda vision: strategisk etablering, lokal förankring samt humankapacitet, det vill säga mjuka värden, vilka sammanfattas i begreppet EKG – Engagemang, Kvalitet och Glädje.
– Det har varit – och är – en otrolig resa, men den hade inte varit möjlig utan våra fantastiska medarbetare. För att kunna utvecklas på det sätt vi har gjort krävs att man har rätt laguppställning, påpekar Jan Ronnehed.

Framtida utmaningar
Norrvidinge har nått dagens storlek via såväl organisk tillväxt som smarta förvärv av företag som delar bolagets värderingar och sätt att arbeta.
– Hela vår verksamhet är byggd på kunskap och kompetens inom alla segment, framhåller Olivia Wiklund, kommunikationskoordinator i Norrvidinge, och lyfter även fram värdegrunder som kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
– Vi är certifierade inom alla dessa områden. Inte minst vår egen arbetsmiljö är viktig för oss, här lägger vi mycket kraft, vilket har medfört att vi har en oerhört låg personalomsättning.
Olivia Wiklund berättar vidare att bolaget har ett gott samarbete med gymnasieskolor i södra Sverige. Man besöker dem och håller föredrag, men tar också gärna emot praktikanter.
– Här finns tydliga synergieffekter, menar hon.
Liksom sina kollegor ser hon en fortsatt gynnsam utveckling i bolaget. VD Johan Beermann utvecklar:
– Vi ser att trenden går mot större och mer komplexa projekt, vilket ökar efterfrågan på kostnadseffektiva lösningar. Vi ser också en utveckling mot att fler leverantörer skaffar sig förmågan att stå för helhetslösningar, och självklart noterar vi också ett ökat fokus på hållbarhet, återvinning och hushållning av resurser. Det är tydliga utmaningar för både oss och hela branschen, men vi känner oss väl rustade för att möta dem.

Intervju: Peter Hägg
Text: Örjan Persson