Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Nordens största livsmedelsmässa intar Messecenter i november

FoodTech är Nordeuropas största fackmässa för livsmedelsteknologi och en mötesplats för hela livsmedelsindustrin. I år arrangeras den i Herning mellan den 13 och 15 november då den lockar utställare och besökare från hela norra Europa.

Projektledaren och mässgeneralen John Dørr Jensen tar emot med en knapp månad kvar till mässan FoodTechs öppnande. I år avhålls mässan den 13-15 november och John räknar med att förra gångens besöksantal på 9 000 personer kommer att överträffas i år.
– Vi har idag 300 utställare på plats och använder hela 40 000 kvadratmeter för våra utställare. Bland dessa finns till exempel några av Sveriges största aktörer i branschen, berättar han.
Nytt för i år är FoodTech Challenge och InnovateFood.dk som är en tävling för 50 studenter. Speciellt utvalda experter har inbjudits för att presentera hur idéer blir till verklighet.
Sex målområden
FoodTech som startade för 24 år sedan avhålls vartannat år och har utvecklats till en mötesplats för världens ledande expertis inom livsmedelsindustrin. Mässan har sex olika målområden:
– Teknologiska lösningar i form av processteknologi, automatisering eller robotteknik, samt transport- och kyltekniska lösningar.
– Logistiska lösningar i form av emballagelösningar, etiketteringar, fyllningsutrustningar med mera.
– Laboratorieteknik med olika former av analysutrustningar, mätutrustningar och hygientekniska lösningar.
– Hantering av vatten. Här förklarar bland andra Carlsberg hur man löst vattenfrågan och minimerat mängden spillvatten.
– Olika säkerhetslösningar, såsom rengöring och hygien.
– Resterande grupp benämns som ”övrigt” och här handlar det bland annat om utbildning och forskning.
Växande intresse
Hur ser då John Dørr Jensen på det nordiska intresset för årets FoodTech-mässa?
– Vi vet att intresset från våra nordiska grannländer har ökat. Det kommer fler och fler utställare från Sverige och Norge och det är MCH:s bestämda strategi att satsa på den nordiska marknaden. Messecenter Herning är och ska vara platsen för dig som vill synas eller ses, säger John Dørr Jensen.
Lättillgängligt
Hur gör man då för att anmäla sig som antingen utställare eller besökare till årets FoodTech?
– Vi har några få lediga platser för utställare, utrymmet är begränsat men det finns förstås plats för fler besökare. Det är bara att gå in på vår hemsida och ladda ner sitt entrékort. Inträdet är fritt för fackfolk, upplyser John Dørr Jensen.
Herning ligger strategiskt och lättillgängligt. Tåg går direkt från Köpenhamn eller Fredrikshavn för de som väljer den transportlösningen, men det går förstås även utmärkt att ta sig till mässan med bil.
De som är i behov av hotellrum kan med fördel vända sig till Messecenter Herning som hittar en lösning. Om det inte finns plats i just Herning hittar man logi i närområdet.
Research: Bengt-Olle Persson
Text: Örjan Persson