Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Noggrannheten i fokus hos rutinerad verktygsmakare

Medarbetare på Jans Gnist & Pressverktygs AB vis maskin.
Industrier i både Sverige och andra delar av världen har sedan länge upptäckt den kompetens som finns i småländska Jans Gnist & Pressverktygs AB. Företaget är en expert på avancerad verktygstillverkning och har genom åren tagit fram ändamålsenliga lösningar för företag i en mängd olika branscher.

Det är Jan Andersson som ligger bakom Jans Gnist & Pressverktygs AB. Efter att ha tagit examen som verktygsmakare 1976 arbetade Jan som anställd i branschen i många år, innan han fick möjlighet att ta över företaget när en av hans arbetsgivare valde att gå i pension.
– Det var 1998 och några år senare valde jag att flytta verksamheten hit till Vetlanda. Idag arbetar jag ensam i firman och vänder mig till kunder över i princip hela världen, säger Jan och berättar att han till exempel säljer en hel del verktyg till kunder i Kina, Ryssland, Brasilien och Chile.

Kvalitetssäkring i alla led
Tillverkning av verktyg och automatverktyg är Jans Gnist och Pressverktygs AB:s specialitet. Jan tillverkar verktygen från grunden genom att först rita upp dem i CAD. Jan, som jobbar i både 3D och 2D, är utbildad ingenjör i grund och botten och besitter därmed mycket stor kunskap om hela framtagnings- och tillverkningsprocessen.
– Många aktörer i den här branschen jobbar med fräsning, men jag föredrar trådgnistring, säger Jan och förklarar att han tillverkar verktygen i olika etapper.
– På så sätt kan jag kvalitetssäkra verktyget i alla led och inte ta fram en hel order för att sedan upptäcka att något blivit fel. Jag är noga med att fortlöpande kolla verktyget i en fixtur så att jag vid behov kan göra korrigeringar och förändringar, säger Jan Andersson, och tillägger att han även kan åta sig uppdrag kring stansning och annat.
Sampo och Hydro är två av många olika uppdragsgivare.

Hård konkurrens
Jans Gnist & Pressverktygs AB verkar i en bransch som Jan anser blir allt mer konkurrensutsatt.
– Jag märker att det dyker upp allt fler aktörer som jobbar med detta. En annan tydlig utveckling är att de stora industriföretagen i allt högre utsträckning tillverkar sina egna verktyg. I de fall de saknar de maskiner som krävs finns det i allmänhet resurser att införskaffa dem. Här gäller det för mig att konkurrera med min långa erfarenhet, min stora noggrannhet och höga kvalitet på de verktyg jag tar fram, säger Jan.
Trots framgångarna börjar Jan dock se slutet på sin karriär. Två svåra bilolyckor på kort tid har påskyndat beslutet om att till en början köra vidare året ut.
– Därefter får jag se hur det blir. Jag har hur som helst ett mycket spännande år framför mig med många intressanta projekt, avrundar Jan Andersson.

Research: Victor Salazar
Text: Örjan Persson