Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

NCC lägger 360 000 ton asfalt i norra Sverige

NCC har tecknat 22 avtal med Trafikverket för beläggningsarbeten i stora delar av norra Sverige. Projektens totala ordervärde beräknas till cirka 540 MSEK.

De 22 projekten omfattar beläggningsarbeten av olika slag. Sammanlagt ska 360 000 ton asfalt läggas vid projekten, som är belägna mellan Gävle och Kiruna, framför allt i Norrbotten och Västerbotten.

Höga miljökrav
Trafikverket ställer höga miljökrav. Till exempel kräver man i vissa projekt att miljöarbetet redovisas med hjälp av miljövarudeklarationer (EPD), vilket NCC har för cirka 85 procent av sina asfaltverk i Sverige. En EPD kopplad till ett specifikt asfaltverk gör det möjligt för kunden att göra en skarpare miljö- och klimatkalkyl.
– Det är väldigt positivt att Trafikverket fortsätter att lägga vikt på miljöaspekter i upphandlingen av asfaltskontrakt. Vi ser fram emot att fortsätta vårt goda samarbete med Trafikverket i norra Sverige, och fortsätta förbättra vägarna i regionen, säger Grete Aspelund, affärsområdeschef, NCC Industry.

Lokala asfaltverk
Asfaltmassorna produceras i lokala asfaltverk så nära arbetsområdet som möjligt. I många av projekten kompletteras de lokala verken med mobila asfaltsfabriker, vilket är en förutsättning för att kunna arbeta över stora områden i norra Sverige.
NCC har även tidigare samarbetat med Trafikverket kring beläggningsarbeten i Norra Sverige, Sammanlagt har affärerna ett beräknat värde till 540 MSEK som orderregistreras löpande under 2023 och 2024 i affärsområde NCC Industry.

Källa: NCC