Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

NCC bygger Sveriges största kontor med trästomme

Interiör av Magasin X.

NCC ska tillsammans med Vasakronan bygga Magasin X, Sveriges största kontorsfastighet med en stomme helt gjord i trä, bredvid Resecentrum i Uppsala. Nu är entreprenadavtalet klart och ordervärdet uppgår till cirka 415 MSEK.

Magasin X uppförs centralt i pendlarläge bredvid Resecentrum i Uppsala. Byggnaden omfattar cirka 11 500 kvadratmeter uthyrningsbar yta fördelat på sju våningar. Med en stomme helt i trä blir byggnaden Sveriges största kontorshus med träkonstruktion. Invändigt byggs moderna kontor och mötesplatser och huset får även en uteplats och terrass.
– NCC har bred erfarenhet av att bygga olika typer av fastigheter med stort hållbarhetsfokus, så vi vet att vi kan bidra till att skapa värde för Vasakronan. Genom att projektet utförs i samverkan kan vi i en öppen dialog uppnå ett bra resultat med målet att skapa en modern kontorsbyggnad med ett så litet klimatavtryck som möjligt, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden.
Stark miljöprofil
Projektet har en stark miljöprofil och byggnaden ska certifieras enligt nivå Platinum, vilket är den högsta nivån enligt miljöklassificeringssystemet LEED. Utöver en klimatsmart stomme av trä får huset ett flertal energieffektiva tekniska lösningar, som till exempel integrerade solceller, trådlös styr- och reglersystem samt batterilager för fastighetsenergi.
Parterna har i samverkan sedan maj planerat, budgeterat och projekterat systemhandlingar för att komma överens om en riktkostnad för uppdraget. Byggstart sker i september och första inflyttning i Magasin X sker under hösten 2021.
Källa: NCC