Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

NCC bygger säkerhetskultur för färre arbetsplatsolyckor

Ökat säkerhetsfokus på NCC har bidragit till att minska antalet arbetsplatsolyckor. Den övergripande trenden över de senaste tio åren visar på en minskning av antalet olyckor. Nyligen diskuterades vikten av säkerhet på Awareness Day på alla NCC:s arbetsplatser.

– Antalet arbetsplatsolyckor har på sex år minskat med 39 procent. I höstas hade vi tyvärr en uppgång, där fallolyckor är dominerande. Men när vi ser tillbaka så ger vårt arbete resultat och vi ser att trenden visar på färre arbetsplatsolyckor över tid. Arbetet med obligatoriska dagliga säkerhetsgenomgångar, nya säkrare hjälmar i varsel med hakremmar, time out och ny modell för chefers arbetsmiljöuppföljning ger resultat, säger Lars-Gunnar Larsson arbetsmiljöchef på NCC.

Vill skapa en kultur
För åttonde året i rad genomfördes NCC Awareness Day och temat i år var att reflektera över vårt beteende och hur vi gör hälsa och säkerhet till en naturlig del av vår kultur. Arbetet avstannade klockan 09.00 på samtliga arbetsplatser på NCC:s alla marknader. En gemensam diskussion hölls på arbetsplatsen där alla gavs möjlighet att komma med tankar och idéer om hur den egna arbetsplatsen kan bli ännu säkrare och hur man som enskild individ kan hjälpa till att skapa en säkerhetskultur.
– Vi gör så mycket rätt på NCC och de allra flesta av våra projekt genomförs utan allvarliga olyckor. Vi ska nu se till att skapa en kultur där det är självklart att använda alla de verktyg och hjälpmedel som finns, det tror jag leder oss närmare vår vision om noll olyckor varje dag, säger Lars-Gunnar Larsson arbetsmiljöchef på NCC.
Pilotprojekt med goda resultat
Ett exempel på ett ledarskap som ställer tydliga förväntningar på ett säkert beteende som skapar en bra säkerhetskultur är NCC Stone Industry i Danmark som haft noll olyckor sedan juni 2017. Till exempel genomfördes ett pilotprojekt på ett av företagets fartyg där varje besättning skulle rapportera in ett antal observationer kring arbetsmiljön. Resultatet blev ett större engagemang och en medvetenhet om säkerhetsarbetet ombord. Pilotprojektet ledde till liknande initiativ på övriga fartyg.
– En säker arbetsmiljö är inte bara en produkt av regler och aktiviteter. Det måste komma från hjärtat och vara en levande och naturlig del av vårt arbete. Detta kommer bara att hända om cheferna kan motivera anställda genom att involvera dem i arbetet, säger Helle Rømer, arbetsmiljöchef på NCC Industry i Danmark.
Källa: NCC