Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Nästan hundra års erfarenhet av skräddarsydda transformatorer

Verkstaden på Tramo ETV.

Med en nästan hundraårig historia i bagaget är det få som slår Tramo ETV AB på fingrarna i fråga om kunskap och erfarenhet beträffande transformatorer och induktorer. I en bransch som omgärdas av mycket höga kvalitetskrav står Tramo ETV för ett koncept som kännetecknas av skräddarsydda lösningar och snabba leveranser, utan avkall på kvalitet.

Tramo ETV AB är ett företag med anor från 1925. Verksamheten utgår från anläggningen strax utanför Eslövs centralort, och det är här vi träffar dess VD, Marcus Löfgren, som tillträdde sin roll under fjolåret. Han berättar att företaget i skrivande stund sysselsätter 23 personer och att omsättningen under det senaste räkenskapsåret landade på drygt 40 miljoner kronor. Ambitionen är att den siffran ska ligga på mellan 60 och 70 miljoner inom en femårsperiod. Det finns, menar Marcus, fog för optimismen med tanke på att efterfrågan hela tiden ökar på Tramo ETV:s produkter, vilka utgörs av transformatorer och induktorer.

Kvalitetsprodukter
Beträffande transformatorer producerar Tramo ETV elektrotekniska lösningar som anpassas helt efter kundernas krav och specifikationer.
– Dessa dominerar alltjämt vårt produktutbud och står för 78–80 procent av vår omsättning. Samtliga våra transformatorer håller mycket hög kvalitet, säger Marcus Löfgren.
Detsamma kan sägas om Tramo ETV:s induktorer, vilka används för att motverka förändringar i den elektriska ström som passerar genom induktorn. Inom detta område genomför Tramo ETV stora satsningar.
– Vi ser tydliga marknadsöppningar till följd av att elanvändningen i samhället förändras. Vi verkar i en bransch där det ställs mycket höga krav inom det här området, men vi har en förmåga att tack vare engagerad personal med lång erfarenhet och bred kunskap stå för snabba leveranser, utan att för den skull göra avkall på kvaliteten, säger Marcus.
Tramo ETV levererar rikstäckande och arbetar aktivt med att utöka sin närvaro i resterande Skandinavien, Nederländerna och Tyskland. Bland kunderna i Sverige märks grossister som Ahlsell och Elektroskandia, men också elfirmor, maskin- och produkttillverkare samt industrier.

Fortsatta satsningar
Anläggningens placering i Eslöv ger Tramo ETV stora fördelar, delvis tack vare närheten till de stora skånska städerna men framför allt då det finns en bruksanda i kommunen där människor överlag känner stor yrkesstolthet, vilket märks i produktionen. Här finns även goda möjligheter till expansion och driftkostnaderna är lägre än i lite större kommuner.
– Vi har genom alla år byggt upp ett mycket starkt varumärke som vi hoppas kunna förädla ytterligare under den elektrifieringsrevolution vi ser början på nu. Vi vill utmana industrin och se en ökad nationell och lokal samverkan företag emellan, säger Marcus Löfgren.

Intervju: Axel Eriksson