Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Närproducerat svenskt kvalitetskött vinner mark

Sverige går i bräschen när det gäller slakteribranschens djurhållning, och här är Knorrevången Slakt AB en av förebilderna. God djurhållning, korta transporter och en sund arbetsmiljö är ledstjärnor i verksamheten där man styckar nöt, lamm och gris av svenskt ursprung. Genom ett nära samarbete med uppfödare, transportörer och kunder har Knorrevången full kontroll över hela produktionskedjan.

Knorrevången Slakt AB etablerades på 90-talet och var från början en gårdsbutik med försäljning av charkprodukter för bygdens konsumenter. Idag består verksamheten av en chark- och slakterianläggning. Man tar hand om gris, nöt, lamm och häst, vilka kommer från bönder över hela Skåne och Halland. Företaget har ett bra samarbete med olika transportörer och förfogar dessutom över en egen bil som hämtar djuren.
– Vi har ett jämnt flöde året runt, även om vi förstås får lite mer att göra i samband med olika högtider. Beträffande grisar fokuserar vi lite mer på suggor, vilka i huvudsak används för korvtillverkning, berättar Mikael Dahl som leder verksamheten sedan 2016.
Han anställdes som VD 2015 och driver numera bolaget tillsammans med hustrun Hanna som sköter allt administrativt jobb. Mikael har 16 år bakom sig i branschen och 20 anställda till sitt förfogande.
– Slaktare är svåra att hitta i Sverige idag. Ofta får vi vända oss till grannländerna för att finna kvalificerad personal, konstaterar han.

Flexibilitet
På Knorrevången Slakt AB tar man ansvar för hela processen, från det att djuret anländer till det är styckat enligt kundens önskemål. Samtliga produkter vakuumförpackas i fabriken innan de skickas vidare till beställaren. Sydsvenska företagare, bönder, stycknings- och charkföretag samt gårds- och livsmedelsbutiker tillhör kundgruppen. En stor del av hästprodukterna levereras till kunder i Stockholmsregionen.
– Eftersom vi är ett mindre slakteri kan vi jobba mer flexibelt än de större aktörerna. Det gör att vi kan leverera allt från hela djur till 20-kiloslådor med blandade produkter. Vi levererar fem dagar i veckan med egen kylbil, och en dag i veckan levererar vi 25 grisar till en hotellkedja i Köpenhamn, vilket vi är stolta över. Det finns många aktörer som vi i Danmark, men trots detta har man valt oss, säger Mikael Dahl.

Noggranna kontroller
Slakteribranschen omgärdas av rigorösa kontroller och Knorrevången Slakt AB är förstås inget undantag.
– Representanter från Livsmedelsverket är på plats hos oss varje dag och utför besiktningar på djuren både före och efter slakt. De kontrollerar också så att vi sköter provtagningar med mera. Sedan kontrolleras vi även av Länsstyrelsen och Jordbruksverket. All vår personal är behörig med nödvändiga utbildningar för respektive arbetsområde, och hela verksamheten är både AAA-certifierad och IP Livsmedelscertifierad, vilket är ett krav för att vi ska få leverera till exempelvis butiker, upplyser Mikael.
Han ser Knorrevången som det lilla företaget med de stora resurserna. Man jobbar med korta beslutsvägar och konkurrenskraftiga priser, samtidigt som man alltid är lyhörda för kundernas önskemål.
– Det är ett starkt koncept som visat sig framgångsrikt. Vi märker ett uppsving bland framför allt gårdsbutiker och restauranger som i allt högre utsträckning satsar på kött av god kvalitet. Vi umgås med planer på en utbyggnad av anläggningen och har också ambitionen att nå ut med ett eget varumärke kring svenskt närproducerat kött av hög kvalitet, avslutar Mikael Dahl.

Research: Patrik Hogland
Text: Örjan Persson