Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Myt att personlig marknadsföring skapar filterbubblor

An image of a soap bubble and a males hand with needle to let it pop

En undersökning från Optimizely visar att 39 procent älskar eller gillar personaliserad kommunikation online. Samtidigt känner nära hälften av svenskarna en oro för att det bidrar till en mer begränsad världsbild. Forskningen visar dock motsatsen – personaliserad kommunikation leder inte till filterbubblor.

Trots att närmare hälften av respondenterna tror att personalisering bidrar till en begränsad världsbild så visar den senaste forskningen att den oron inte är befogad. Vi tror ofta att ny teknologi har en stark förmåga att påverka oss. När det kommer till att faktiskt bevisa det så är det mycket svårare.
– Det är lätt att överskatta teknologins påverkan och förvänta sig dramatiska förändringar varje gång en ny produkt eller tjänst lanseras. Detta gäller särskilt när det handlar om olika former av personalisering, där vi ofta oroas av att varje framsteg är ett steg mot en dystopisk framtid likt Skynet i Terminator. Därför är det mycket intressant att se att det faktiskt inte stämmer, säger Mårten Bokedal, produktspeciallist på Optimizely.

Många är positiva
Undersökningen granskade också attityder gentemot personaliserad kommunikation från varumärken. Trots svenskarnas farhågor om informationsbegränsning är 39 procent positiva till personligt anpassat innehåll.
– Det kan tyckas paradoxalt att svenskarna välkomnar personaliserad information och samtidigt tror att det kan begränsa deras informationsinhämtning. Men gissningsvis utgör medvetenheten om möjliga filterbubblor att man ändå ser personalisering som en hjälp att ta del av innehåll online, säger Mårten Bokedal.

Om undersökningen
Tror du att personalisering bidrar till att begränsa den informationen du tar till dig och därmed dina möjligheter att se den ”bredare bilden”?
Ja: 47 %
Nej: 16 %
Vet inte/osäker: 37 %

Vad tycker du generellt om personaliserad kommunikation från varumärken?
Jag älskar det: 7 %
Jag gillar det: 32 %
Jag är neutral: 29 %
Jag gillar det inte 20 %
Jag ogillar det verkligen: 12 %

Källa: Optimizely