Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Myndigheter säkrar mobil kommunikation med kryptolösningar från Sectra

Man tittar på kryptolösningar på surfplatta.

Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra får nya beställningar på sina kryptolösningar för mobil telefoni, smartphones och blåljusmyndigheternas kommunikationsnät Tetra från flera europeiska myndigheter. Med Sectras lösningar kan myndigheter som hanterar känslig information därmed upprätthålla sin verksamhet trots exceptionella omständigheter.

– Kommunikation är centralt för en verksamhet under kris. Om man inte kan lita på informationen är det omöjligt att leda verksamheten, säger en talesperson för en europeisk säkerhetsmyndighet.
Under pandemin covid-19 är det många verksamheter som förlägger arbetet till sina hemmakontor. Möjligheterna till distansarbete är i dag stora för många yrkeskategorier men för personer som hanterar säkerhetsklassificerade uppgifter är det inte en självklarhet att ta jobbet med sig hem. Det betyder att vissa samhällsviktiga verksamheter riskerar att avstanna då medarbetare inte kan träffas eller ha tillgång till sina ordinarie arbetsverktyg.

Säker anslutning
För att upprätthålla sin verksamhet implementerar nu flera europeiska myndigheter mobila kryptolösningar från Sectra. Exempelvis förser de sina nyckelmedarbetare med smartphones och surfplattor som är skyddade med Sectras kryptolösning. Med dessa verktyg kan de utbyta information med krypterade samtal och krypterad chatt, samt få tillgång till viktiga applikationer som e-mail och kalender genom en säker anslutning. Utan en sådan lösning kan myndighetens säkerhetsklassificerade information överhuvudtaget inte utbytas utanför verksamhetens väggar.

Tetranätverk
Andra myndigheter som är mer fältnära nyttjar Sectras krypto för Tetranätverket. Tetranätverk används av blåljusmyndigheter och annan beredskapsverksamhet och byggs normalt på nationsnivå. För att stödja fler verksamheter har ett av länderna i Europa valt att utöka sin tillgång på Sectras kryptolösning för att bland annat säkerställa att sjukvårdens aktörer kan diskutera känsliga uppgifter med bibehållen säkerhet och integritet för både sjukvård och individ.

Källa: Sectra