Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Motgång har vänts till framgång i Klippans kommun

Klippans kommun är ännu en av de framåtsträvande kommuner som präglar nordvästra Skåne. Tuffa år i slutet av 90-talet har tack vare målinriktat arbete vänt till positiva tongångar, inte minst tack vare målmedvetna satsningar inom näringsliv, bostadsbyggande och infrastruktur.
– Klippan ska vara en kommun som är bra att både växa upp, bo och verka i, säger Anders Lindberg, näringslivschef.

I kommunhuset på Trädgårdsgatan i Klippan möter vi näringslivschefen Anders Lindberg. Det har varit hans arbetsplats de senaste sju åren, och dessförinnan verkade han i rollen som näringslivsutvecklare i grannkommunen Åstorp.
– Jag flyttade inte så långt, skrattar Anders som konstaterar att Klippan hade det tufft i slutet av 90-talet.
– Pappersbruket hade stora problem med permitteringar som följd och flyget i Ljungbyhed likaså. Idag har bruket tagit fart igen tack vare duktigt entreprenörskap och i Ljungbyhed utvecklas flygområdet till ett attraktivt företags- och föreningsområde, berättar Anders.
I hans dagliga arbete hanterar han frågor kring näringsliv, landsbygd, turism och destination – områden som hela organisationen verkligen brinner för.
– Tack vare väl utbyggd infrastruktur med Riksväg 13, E6 och E4 ser vi att just tillgängligheten spelar stor roll beträffande både inflyttning och nyföretagande. I skrivande stund är vi cirka 17 400 invånare och hyser drygt 1 300 företag i kommunen. Företagandet domineras av branscher såsom transport, verkstad, livsmedel, papper, plast och trä. Östra Ljungby och Månstorp industriområde exploateras under året, och i Allaktivitetshuset Sågen är tanken att samla så många föreningar som möjligt i gemensamma lokaler.

Bostadssatsningar
Klippan upplevs idag allmänt som en trygg kommun att leva i. Mäklarna rapporterar inflyttning från Malmö och att många trivs så pass väl med sitt boende i Klippan att man väljer att bo kvar och pendla till jobbet i stället för att flytta i de fall arbetstillfälle saknas på hemmaplan.
– Tillgången till bussar och tåg gör det enkelt att pendla för både studerande och arbetande, så vi ser väldigt positivt just på den biten, säger Anders Lindberg.
Beträffande bostadsbyggande finns redan investerare som är villiga att satsa, framför allt på hyreslägenheter. Samtidigt planeras för utveckling av förskola och grundskola. När det gäller just utbildning är de yrkesutbildningar som finns i Klippans kommun synnerligen eftertraktade. Tack vare näringslivets tydliga engagemang kommer eleverna snabbt ut i praktik och arbete.

Levande landsbygd
Den levande landsbygden, med närhet till Söderåsens Naturreservat, är en annan förklaring till Klippans popularitet.
– Vi är en landsbygdskommun och ska därmed värna om lantbruken och de små matproducenterna. Angående Söderåsens Naturreservat har vi ett bra samarbete med de kommuner som ligger runtomkring. Turister, inte minst danskarna, har upptäckt vår lilla pärla, så här gäller det att hålla hög kvalitet på vandringsleder och de serviceåtaganden vi har runtomkring. Ett gott intryck från oss innebär god marknadsföring för det vi har att erbjuda. Kombinationen ett levande centrum i Klippan och en hög servicegrad ute på landsbygden borgar för fortsatta framgångar avseende besöksnäringen, poängterar Anders Lindberg.

Framtidstro
Han ser framför sig en fortsatt god utveckling i Klippans kommun där han hoppas att invånarantalet passerar 19 000 inom fem år. Han spår att fler företag kommer att etablera sig i regionen och att man även framgent kommer att satsa kontinuerligt på skola, vård och omsorg.
– Vi har tillsammans i kommunen skapat de förutsättningar vi behöver för att lyckas. Klippan ska vara en kommun som är bra att både växa upp, bo och verka i, avslutar Anders Lindberg.

Research: Jan Olsson
Text: Örjan Persson