Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Morneons fasadarbeten är goda investeringar

En fasadrenovering utförd av professionella yrkesmän är en synnerligen god och långsiktig investering. Det är man väl medvetna om i Morneon Fasad AB som är en totalentreprenör kring allt från omfogning och balkongrenoveringar till kompletta fasadentreprenader. Här förenas moderna arbetsmetoder med det klassiska hantverket.

Morneon Fasad AB är en totalentreprenör och ett modernt specialföretag i byggbranschen med över 46 års erfarenhet av det man kallar för skalet på landets huskroppar, såsom fasader, balkonger, fönster, plåt och tak.
– Vi jobbar med allt från fasad- och takrenoveringar till omfogning, puts- och betonglagning samt tak- och tegelrenoveringar. Man ska komma ihåg att en väl utförd fasadrenovering är en god investering som förbättrar fastighetens ekonomi långsiktigt, säger Roland Larsson Edberg, VD och ägare i Morneon Fasad AB.
Vi träffar honom på Santessons väg i Arlöv där företaget huserat sedan 2004. Lokalerna byggdes samma år av moderbolaget Morneon AB och Roland med kollegor fick möjlighet att överta ägandet 2010.
– Inte minst geografiskt sett var det en stor fördel för oss med placering mitt i vårt upptagningsområde och med god infrastruktur omkring oss. Sydvästra Skåne är vårt huvudsakliga upptagningsområde, framför allt Malmö och Lund men också Trelleborg, Landskrona och Helsingborg, berättar Roland.

Framhåller medarbetarna
Verksamheten sysselsätter idag ett 30-tal murare. Morneon Fasad ikläder sig nästan uteslutande rollen som totalentreprenör. I de sällsynta fall då projekten kräver andra kunskaper löser man detta med goda samarbetspartners.
– Genom åren har ju gubbarna på fältet lärt sig att lösa de problem som uppstår, och eftersom vi arbetar med renoveringar vet man aldrig vad som dyker upp när man börjar riva i gamla fastigheter. Då gäller det att hitta lösningar och det är mina anställda väldigt duktiga på, framhåller Roland Larsson Edberg.
Han berättar att personalomsättningen är synnerligen låg, trots att man på grund av vädret ibland behöver varsla på vintern. Under våren är man dock åter i full styrka.
– Utan bra personal är det svårt att driva företag och jag måste verkligen framhålla den personal jag har, de är fantastiska i, bokstavligt talat, alla väder, säger Roland med stort eftertryck.
Kundkretsen består av bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare till flerfamiljshus, allmännyttan och församlingar. Företagets långa erfarenhet av branschen, liksom den höga kvaliteten och fokus på ett genuint hantverk har attraherat många återkommande kunder.

Gedigen historia
Morneon Fasad AB har en lång och gedigen historia bakom sig, vilken tar sin början redan under 1930-talet då den kände belysningsingenjören Ruben Morne startade egen firma under namnet Morneon. Bolaget utvecklades till ett av landets ledande företag avseende ljusskyltar och i slutet av 60-talet såg Rubens son, Thomas Morne, en affärsmöjlighet med att serva neonskyltar i Stockholm. Han kom i sammanhanget i kontakt med högtryckstvättar och började sedermera tvätta fasader i Gamla Stan. Morneon Bygg bildades och 1972 etablerades även Morneon Fasad AB med fokus på fasadtvätt. I samband med arbetsinsatserna insåg man behovet av fasadrenovering och därmed hade företaget slagit in på nuvarande väg.
– När min föregångare Kai gick i pension 2007 tog jag över företaget, men jag har varit involverad i verksamheten sedan 1995. Jag började som kalkylator, projekt- och arbetsledare och när Kai valde att pensionera sig kändes det rätt att prova vingarna som egen företagare. Det är inget jag har behövt ångra, säger Roland som ser ljust på Morneon Fasad AB:s framtid.
– Vi ska behålla våra framskjutande positioner, fortsätta utvecklas och på så sätt vara väl förberedda när konjunkturen svänger.
För mer information om fasadrenovering, klicka här.

Research: Jan Olsson
Text: Örjan Persson