Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Möjligheter och utmaningar i Laholms kommun

Erling Cronqvist (C), kommunstyrelsens ordförande i Laholms kommun.
Laholms kommun är välmående med ökad inflyttning och ett starkt näringsliv. Det är en utveckling som förstås medför både möjligheter och utmaningar för en kommun där man aktivt satsar på såväl företagsetablering som bostadsbyggande. Erling Cronqvist (C), kommunstyrelsens ordförande i Laholms kommun, har all anledning att se positivt på kommunens framtid.

Laholms kommun mår bra. Inflyttningen under 2019 ökade med 1,6 procent, i reella tal 412 invånare. Vid årsskiftet bodde 25 903 personer i kommunen.
– Inflyttning med 1,5 procent i en kommun brukar anses vara i överkant att hantera, men i det stora hela är det förstås ett angenämt problem för oss, eftersom vi förstås föredrar en ökning före en minskning. Faktum är att vi är den kommun i Halland som för närvarande har störst inflyttning, konstaterar Erling Cronqvist.
Han anser att Laholms kommun är en pärla med en härligt lång sandstrand, 1,2 mil, och låga tomtpriser. Handläggningstiderna för bygglov har kortats väsentligt under senare tid och ligger nu på mellan 10 och 17 dagar, vilket är en klar förbättring jämfört med hur det såg ut för bara två år sedan.
Erling när en förhoppning om att det ska frigöras mark för bostadsbyggande i området kring tågstationen i Laholm. Ambitionen är också att skapa livskraftiga stråk kring Stortorget i Laholm för olika handlare, och på så sätt skapa en mer levande stadsbild.

Nytt företagsområde på gång
Industrin är utbredd i Laholms kommun med Diab som största arbetsgivare. Dock kunde tillväxten av nya företag, enligt Erling Cronqvist, varit bättre. Det är, konstaterar han, kostnaderna som är utmaningen.
– Det kostar att växa när utgifterna ligger ett steg före intäkterna. Samtidigt måste vi fortsätta satsa på skolor, förskolor, äldreboende, infrastruktur och så vidare, betonar han.
Kommunen hyser 14 tätorter där tre tillväxtplatser har pekats ut. Förutom stationsläget i Laholm handlar det om Veinge och Knäred.
– Vi har ett nytt område på gång som vi hoppas kunna använda till nya företagsetableringar. Vi väntar på länsstyrelsens beslut, i den bästa av världar kan detta nya område generera upp till 700 nya arbetstillfällen. Reservationsrätt till dessa ytor är redan tingade av vissa företag, men det kommer att finnas gott om mark över för andra aktörer, berättar Erling Cronqvist.

Bygger om organisationen
Erling har varit kommunråd sedan 2005 och tillträdde efter valet 2018 som kommunstyrelsens ordförande. Sedan dess har han rekryterat en ny kommunledning och därefter i snabb följd en ny kommunchef och en kanslichef/biträdande kommunchef, samtidigt som arbetet pågår med att göra om hela organisationen till en klassisk förvaltningsorganisation. Han förstärker också upphandlingsfunktionen.
– När min mandattid är över vill jag kunna lämna över en välfungerande kommun där det råder ordning och reda och allt är på plats. Det är också viktigt att vi kan bibehålla en förhållandevis låg kommunalskatt, säger Erling.
I rollen som kommunstyrelsens ordförande träffar han mycket folk, något han uppskattar och trivs med. Det gäller inte minst de många möten han har med företrädare för näringslivet.
– Samarbetet med näringslivet är mycket bra, och det är viktigt eftersom det borgar för en fortsatt god näringslivsutveckling, säger Erling Cronqvist.

Research: Peter Hägg
Text: Örjan Persson