Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Moderna taksäkerhetsanordningar med 40 års garanti

Två medarbetare på CW Lundberg Industri på ett tak.
CW Lundberg Industri AB har en 30 års lång och gedigen erfarenhet inom taksäkerhet. De erbjuder spetskompetens inom sitt område och utvecklar ständigt sina produkter utifrån kundnytta, säkerhet och miljösynpunkt. Därtill erbjuder de utbildningar inom området. Tillverkningen sker i Mora, och deras rostskyddsgaranti på 40 år är bara ett exempel på deras långsiktiga kundfokus.  

Moraföretaget CW Lundberg Industri grundades 1993 av Bengt Lundberg och förväntas vid budgetårets slut nå en omsättning på nästan 200 miljoner kronor. Bengt själv driver företagets expansion i Europa med fokus på Polen, som är en av de expansiva marknader som företaget etablerar sig på tillsammans med Tyskland och Norge, medan den inhemska sidan av företaget drivs av hans son, Thomas Lundberg, som är verkställande direktör. Vi träffar honom i företagets lokaler på Landsvägen i Mora.
– I dagsläget är vi omkring 90 anställda. All produktion sker på plats i här Dalarna. Företagets affärsidé är att producera innovativa och montagevänliga produkter för tak och fasad och att på så vis skapa säkerhetssystem för en säker arbetsmiljö, berättar Thomas.

Gångbryggor, takstegar, snörasskydd och skyddsräcken
Bland CW Lundbergs produkter märks gångbryggor, takstegar, snörasskydd och skyddsräcken. Där finns också snöglidhinder, fasadstegar, infästningar för solpaneler och andra produkter inom området taksäkerhet.
– Slutkunderna är allt från privata villaägare till stora industrier, berättar Thomas.
Företagets värdegrund bygger på ärlighet, serviceanda och professionalism, där kunskap och ett affärsmässigt bemötande lyfts fram. Därtill är företaget flexibla, vilket till exempel visar sig att kunden kostnadsfritt kan välja kulör på produkterna, för att de ska harmoniera med taket och byggnaden.

Engagemang, framåtanda, innovation och säkerhet
Engagemang, framåtanda och innovation är tre ledord för företaget som ser stora värden i att ha blick för kundens bästa och framtidens behov. Bengt Lundberg är förebild och mentor, och hans förhållningssätt och filosofi formar företagskulturen:
– Krångla inte till det! Här jobbar vi snabbt och enkelt. Vi lever på att kunderna får det de behöver och när de behöver det. Det är inte svårare än så, har Bengt Lundberg sagt.
Företaget har ett stort fokus på säkerhet och Thomas återkommer ofta till vikten av säkerhetstänket i förhållande till produkterna.
– Vi medverkar i kommittéer och branschorganisationer både i Sverige och i Europa, och delar värdefulla erfarenheter som tas i beaktande när nya standarder utvecklas, berättar Thomas.
CW Lundberg har haft en mycket god utveckling, framförallt under 2010-talet, omsättningen har dubblerats sedan 2014. När Thomas får frågan varför det gått så bra, förklarar han det med flera faktorer.
– Vi är en nischad tillverkare, leverantör, och utvecklare, vilket bidragit till spetskompetensen i våra erbjudanden och produkter. Vi har också effektiviserat produktionen, och vi jobbar alltid utifrån kundfokus och enkelhet. Utöver det erbjuder vi långa garantier, såsom 40 års rostskyddsgaranti, avslutar Thomas Lundberg.

Text: Carolina Fredriksson
Research: Axel Eriksson