Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Moderna säkerhetslösningar för ett tryggare samhälle

I ett samhälle som upplevs som alltmer otryggt växer behovet av moderna och effektiva säkerhetslösningar. Här ligger ett företag som Avarn Security AB i framkant med sitt breda produkt- och tjänsteutbud. Allt från brandlarm, inbrottslarm och passagesystem till larmutryckning, områdesbevakning och säkerhetsutbildningar ingår i konceptet. Avarn är kort sagt en komplett säkerhetspartner inom teknik och bevakning.

Avarn Security finns representerat i Sverige, Danmark och Finland, samt i Norge där koncernledningen återfinns. Bolaget sysselsätter totalt 16 000 anställda i Norden, varav 7 500 i Sverige där bolaget finns på 45 orter. 90 av medarbetarna utgår från Karlstad där Jimmy Ljungberg, med ett förflutet i Avarn Security sedan 1999, är chef för region Väst.
– Vårt verksamhetsområde sträcker sig över hela Värmland där vi även jobbar med både kommuner och regioner. Vi verkar inom två huvudsakliga områden: säkerhetsteknik och bevakning, och härutöver har vi vår egen larmcentral. Våra kunder kan med fördel kombinera tjänster inom båda våra arbetsområden. Det gör oss till en komplett leverantör av säkerhetssystem, upplyser Jimmy Ljungberg.

Komplett koncept
Avarn Securitys säkerhetstekniska lösningar kretsar kring en mängd olika tjänster, så som kameraövervakning, passagesystem, brandlarm och dörrautomation. Området bevakning innefattar kombinerade säkerhetslösningar, ordningsvakter, skyddsvakter och väktare, stationär bevakning och ronderande bevakning, men också utryckningsverksamhet.
Skyddsvakter utför sitt arbete vid samhällsviktiga funktioner, medan ordningsvakter patrullerar exempelvis köpcentrum. Ronderande väktare är bilburna och besöker kunderna på plats.
– Det är förstås en fördel för både oss och kunderna att vi är en stor aktör, vilket innebär att vi kan åta oss såväl enklare som mer komplexa uppdrag och förfrågningar. Samtidigt innebär organisationens storlek att vi kan jobba med korta inställelsestider när något händer, säger Jimmy Ljungberg.

Vill bredda personalstyrkan
Jimmy vill i sammanhanget också lyfta fram sin personal.
– Vi har fantastiska medarbetare här i Karlstad, arbetsmiljön, cheferna och arbetsledningen är verkligen toppen. Det är en bra organisation som vi gärna ser blir större. Vi behöver fler personer för att tillmötesgå den stora efterfrågan på våra tjänster, säger Jimmy.
Han menar att företaget, tack vare dess breda verksamhet, kan erbjuda många och stora utvecklingsmöjligheter, både när det kommer till att arbeta med varierande arbetsuppgifter eller i olika arbetsroller, och möjligheterna att avancera inom företaget. Det är, menar Jimmy, något som skiljer Avarn Security från många andra aktörer i branschen.
– Att jobba hos oss är också att bidra till ett fungerande och tryggare samhälle. Eftersom vi är verksamma dygnet runt innebär det att våra medarbetare kan kombinera sina privatliv med de arbetstider som passar dem bäst. Hos oss finns såväl heltidsarbetare som studerande som enbart jobbar under helger. Vi söker goda samhällsmedborgare, laglydiga och ödmjuka personer, både med och utan tidigare erfarenhet av branschen. Det viktigaste är att det är engagerade personer med känsla för yrket, säger Jimmy Ljungberg och tillägger att man i Karlstad främst söker väktare, ordningsvakter och skyddsvakter, samt en ny platschef.
Med tanke på den växande efterfrågan på Avarn Securitys lösningar har Jimmy Ljungberg all anledning att se ljust på företagets framtid.
– När vi anställer utvecklas hela organisationen. Det gör att vi växer och kan åta oss ännu fler uppdrag.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Örjan Persson