Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Moderna och hållbara lösningar för optimala inomhusklimat

I en tid då alltmer kretsar kring hållbara energi- och klimatlösningar har värmepumpen en lika självklar som framskjuten position. Här ligger ett företag som Energikontroll i Söderköping i framkant. Företaget står för ett helhetskoncept som innefattar allt från kartläggning till installerad lösning med efterföljande service.

Energikontroll i Söderköping startades 1989 och ingår sedan tre år tillbaka i bolagsgruppen ENWELL, vilken består av totalentreprenörer inom värme- och kyllösningar där bergenergiteknik är huvudinriktningen. Bolaget finns representerat på ett tiotal orter över hela landet.
Energikontroll utgår från Söderköping och har dessutom filialer i Norrköping, Linköping och Västervik. I Söderköping träffar vi platschefen Alexander Nordh som berättar att företaget erbjuder installationer av hållbara energi- och klimatlösningar.
– Vi har levererat värmepumpar, luftkonditionering och service till småhus, villor och fastigheter i mer än 30 år och erbjuder helhetslösningar. Vi står för allt från kartläggning och rådgivning till färdig installation, och finns därefter till hands när det kommer till service och underhåll, säger Alexander.

Brett koncept
Energikontroll arbetar företrädesvis med värmepumpar. Företaget är återförsäljare för IVT och Daikin som båda är ledande märken i branschen. Det attraherar såväl privatpersoner som fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som genom att satsa på värmepumpar sänker sina energikostnader och bidrar till klimatomställningen.
– Vi levererar lösningar på allt från 6 till 400 kilowatt, varav de större innebär att vi seriekopplar ett antal värmepumpar till exempelvis större fastigheter. Vi företräder olika varianter – luft/luft, luft/vatten, bergvärme och frånluft – och vänder oss till kunder i hela Östergötland. Härutöver åtar vi oss uppdrag även inom områdena el, rör och ventilation, upplyser Alexander Nordh.

Laddboxar och solceller
Alexander berättar vidare att Energikontroll under hösten även kommer att börja installera laddboxar och solceller, en satsning som kräver nyanställning av två till fyra personer. Därmed formas ett helhetskoncept kring hållbara energi- och klimatlösningar. Företaget är, liksom dess anställda, ackrediterat enligt branschens normer och riktlinjer.
– Våra kunder ser oss som en trygg partner med möjlighet att ta ett helhetsgrepp om deras projekt. Med tanke på den utveckling vi ser i Östergötland just nu har vi all anledning att se ljust på framtiden inom alla våra verksamhetsområden, avrundar Alexander Nordh.

Intervju: Stefan Carewall
Text: Örjan Persson