Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Mekaniska verkstäder i nära samarbete: Legotillverkning med specialistkompetens i Sundet Industrier

Fyra skånska specialistföretag bildar Sundet Industrier. I bolagens mekaniska verkstäder finns kompetens inom olika områden, vilket sammantaget formar ett komplett helhetskoncept kring modern legotillverkning. Tack vare ett tätt samarbete kan man erbjuda allt från plåtskärning och bearbetning till byggnation av kompletta maskinlösningar, inklusive konstruktion.

Sundet företagsgrupp bildades 1992 då delar av Svenska Roosgruppen AB förvärvades. Därefter har gruppen kontinuerligt utökats och omformats för att idag innefatta två huvudgrupper; Sundet Industrier och Sundet Handel med verksamhet inom mekaniska verkstäder, handel och fastigheter.
Beträffande den förstnämnda innefattar den fyra mekaniska verkstäder med tydlig specialistkompetens i vart och ett, vilka tillsammans formar ett komplett helhetskoncept kring modern legotillverkning. Allt från plåtskärning och bearbetning till byggnation av kompletta maskinlösningar, inklusive konstruktion representeras av de samverkande bolagen.

Liedholms Maskinteknik AB
Tony Ståhlgren, VD och delägare i Liedholms Maskinteknik, tar emot på kontoret i Helsingborg där han berättar att det var entreprenören Folke Liedholm som startade företaget 1948. Det firas med andra ord 70-årsjubileum i bolaget som ända sedan starten varit Helsingborg troget.
– Genom åren har vi hela tiden utvecklats och sedan 2010 ingår vi i Sundet Industrier där samarbetet företagen emellan är betydande, säger Tony.
Liedholms Maskinteknik tillverkar idag främst tryckkärl, maskiner och moduler till kunder inom verkstads- och förpackningsindustrin. Kunderna finns globalt vilket innebär att uppskattningsvis 98 procent av produktionen går på export.
– Det blir mycket licenssvetsning och här har vi licenser på rubbet, konstaterar Tony och tillägger att 85 procent av det man tillverkar är i rostfritt eller annan specialplåt.
Marinen, processindustrin, kärnkrafts-, olja/gas- och livsmedelsindustrin dominerar företagets kundkrets. Det rör sig med andra ord om avancerade uppdrag där vart och ett har lång bearbetningstid från offert till färdig produkt.
– Vi gör allt – konstruerar, tillverkar, monterar, utför kvalitetskontroller, och i en del fall reser vi även med och installerar på plats hos kunden. Vi räknar med en kostnad på upp mot en halv miljon kronor på varje projekt innan vi kan börja ta betalt. Det innebär att vi måste vara extremt duktiga på det vi gör och skapa en god relation med våra kunder, konstaterar Tony som har verkat inom stålindustrin i stort sett hela arbetslivet. Han kom till Liedholms Maskinteknik som konsult för tio år sedan och har arbetat med det mesta inom branschen.
– Jag tycker att vi är väl förberedda inför framtiden. Vi är proffs på rostfritt vilket kommer att leda oss in på andra marknader och branscher i framtiden. ESS i Lund, där vi är delaktiga genom Ångpanneföreningen, är ett exempel på vad framtiden kan erbjuda för möjligheter, spår Tony Ståhlgren.

Lasersatans TechPro AB
Laserstans i Svedala var första medlemsföretag i Sundet Industrier och köptes av Sundets ägare Mats Nilstoft redan 2003. Vi träffar VD Mikael Ericsson, som med över 30 års erfarenhet i stålbranschen ska leda Laserstans vidare på resan mot nya mål och utmaningar.
– Vi är tre starka bolag med skilda inriktningar och specialiserade inom olika områden. Vi är en renodlad legoleverantör, vilket  innebär att vi inte saluför några egna produkter. Det gör att vi levererar mer till de övriga bolagen i gruppen, Liedholms Maskinteknik och Skruva Teknik, än vad vi får i retur, berättar Mikael.
Laserstans TechPro AB är specialiserat kring laserskärning, kantbockning, svetsning, svarvning och fräsning. Inom laserskärning har företaget varit verksamt i mer än 30 år, vilket givetvis medfört hög kompetens inom området. Här bearbetar man rostfritt på upp till 20 millimeter och svartplåt på upp till 25 millimeters tjocklek.
– Man kan säga att vår nisch är att inte ha någon nisch, då vi har drygt 50 kunder som står för 90 procent av omsättningen. Liedholms är vår största kund, vilket gör oss ganska oberoende, berättar Mikael.
Då Liedholms besitter unik kunskap gällande svetsning levererar Laserstans TechPro delar som Liedholms sedan sätter samman. Till Skruva levereras flighterna till deras skruvar samt även diverse ramar.
Mikael ser ljust på framtiden och ser verksamhetsutveckling som en viktig framtidsfaktor.
– Vi ska växa än mer och utveckla vårt samarbete under Sundets vingar. Ambitionen är att leverera ännu mer till Skruva och Liedholms samt utnyttja de svetskompetenser vi har tillsammans med dem.

Skruva Teknik AB
Skruva Teknik AB är det mest nischade företaget inom Sundet Industrier.
– Vi är experter på fartygslossare inom bulkhantering, berättar VD Mikael Sjöberg.
Skruva Teknik ägdes från början av Siwertell, blev personalägt 2002 och ingår sedan 2008 i Sundet Industrier. Siwertell är världsledande inom sitt gebit och bolagets främsta uppdragsgivare.
– Vi levererar till hamnar i hela världen och det vi är specialiserade på är skruvtransportörer. En skruv kan idag köra 2 500 ton i timmen, då förstår man vilka dimensioner vi pratar om. Med en sådan kapacitet ställs det höga krav på kvalitet, balans och täthet, poängterar Mikael.
Laserstans TechPro levererar flightsen till skruvarna, där vinklar och täthet är av allra högsta kvalitet. Skruva Teknik har lång erfarenhet inom området, vilket krävs när man modifierar och bereder skruvar inför olika typer av uppdrag.
– Man ska också ha i åtanke att de produkter vi tillverkar i regel används dygnet runt, alla dagar i veckan, vilket gör att vi också måste ha reservdelar i beredskap, då eventuella driftstopp hos kunderna annars kan bli mycket kostsamma, poängterar Mikael och fortsätter:
– Vår tillverkning är projektbaserad och slutkunden har projekt på många miljarder kronor i hamnarna, vilket gör våra insatser väl så viktiga. Vi ser just nu över vår maskinpark för att kunna möta framtida order, säger Mikael Sjöberg som kan konstatera att företaget under senare år nästan har fördubblat sin omsättning.
– Vi växer med andra ord stadigt och söker därför ständigt efter behörig personal för anpassning till en större kostym. Vi befinner oss just nu i en mycket intressant fas och ser med spänning fram emot vad vi tillsammans med Sundet Industrier kan förmedla till våra kunder i framtiden, avslutar Mikael Sjöberg.

Research: Jan Olsson
Text: Örjan Persson