Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Med fokus på service och hållbarhet

FREWO är ett transportföretag som har ett starkt fokus på hållbarhet, vilket bland annat reflekteras av att alla fordon är miljöklassade enligt Euro 6 och att chaufförerna är utbildade inom ecodriving. Den serviceinriktade personalen utgör verksamhetens hjärta; man har fått mycket beröm för medarbetarnas trevliga bemötande och professionalism genom åren.

I dessa tider, när miljömedvetenhet och hållbarhet är viktiga frågor i vårt samhälle, vill allt fler företag ses som hållbara. Pressen är extra stor på företag inom transportbranschen, vars fordon är ansvariga för en hel del utsläpp. På FREWO tar man hållbarhet på allra största allvar.
– För oss är hållbarhet inte bara en trend, utan en integrerad del av vår verksamhet och har varit det sedan starten. Vår ambition är att vara ledande inom hållbara transportlösningar, säger Fredrik Håkansson, som är företagets VD.

Fredrik har lång erfarenhet inom transportsektorn. Efter tjugo år i branschen förstår han dess behov och utmaningar. Han tog över stafettpinnen för ett annat åkeri där han tidigare jobbade och startade FREWO Transport AB, då med en ny synvinkel och en tydlig inriktning mot hållbarhet.

Hållbarhet och säkerhet
En av de mest påtagliga åtgärderna som FREWO har vidtagit för att främja hållbarhet är att investera i en fordonsflotta som möter höga hållbarhetskrav. Samtliga fordon, från de nyaste till de äldsta lastbilarna, är miljöklassade enligt Euro 6. Målet är att i närtid kunna jobba mot att bli fossilfria. En av företagets mer innovativa åtgärder är införandet av en ny city-trailer, som inte bara är miljösmart i sin körning, utan också kan navigera i trånga utrymmen med sina svängbara axlar.
– Detta har inte bara minskat våra transporters miljöpåverkan, utan även ökat effektiviteten, säger Fredrik.

Chaufförerna genomgår också fortlöpande utbildningar inom ecodriving, som ibland kallas sparsam körning, vilket är en körteknik som kan resultera i upp till 20 % lägre bränsleförbrukning. Ecodriving gynnar alltså både miljön och bidrar till att man kan hålla ett konkurrenskraftigt fraktpris.
– Ecodriving har implementerats för att säkerställa att förarna använder fordonen på det mest effektiva och miljövänligaste sättet som är möjligt, säger Fredrik.

På FREWO ser man hållbarhet och säkerhet som två sidor av samma mynt. Lastbilarna har till exempel försetts med specialbyggda lås och larmsystem för att minimera inbrottsrisken. Företaget har även en bred företagskultur som främjar personalsäkerhet, vilket tyvärr är ett växande problem i dagens samhälle, inte minst för åkeribranschen med dieselstölder och dylikt, enligt Fredrik.

Serviceinriktade medarbetare
Vid sidan av sitt fokus på hållbarhet, har FREWO byggt upp sitt goda rykte på den kvalitet och service man erbjuder.
– Vår engagerade och serviceinriktade personal är vår främsta tillgång. Vi har fått mycket beröm för våra medarbetares trevliga bemötande och professionalism. Dessutom erbjuder vi helhetslösningar, vilket till exempel kan innefatta att både transportera och montera mässmontrar åt våra kunder, berättar Fredrik.

Fredrik avslutar med att betona vikten av samarbete och kommunikation med både kunder och branschkollegor.
– Genom att samarbeta och dela kunskap och resurser tror jag att hela branschen kan arbeta mot mer hållbara och kostnadseffektiva lösningar, säger Fredrik.

Intervju: Oliver Malm