Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Massafabrik minskar koldioxidutsläppet genom att övergå till en elektrisk torkprocess

Norska massafabriken Vafos Pulp ersätter olja med el för att minska koldioxidutsläppen med 14 000 ton per år. Med hjälp av ABB:s tyristorstyrenheter ges exakt styrning av de nya luftvärmarna samtidigt som belastningen på elnätet minimeras. Det är en miljöåtgärd som motsvarar en minskning av utsläppen från 7 000 bilar.

Vafos Pulp, en norsk producent av oblekt massa för kartongtillverkning, börjar använda elektricitet i stället för olja i sin torkprocess, vilket har minskat anläggningens koldioxidutsläpp väsentligt. Företaget fasar ut en 9 megawatts oljepanna och börjar i stället använda eldrivna värmare som styrs med ABB-teknik.
Kragerø massafabrik, som producerar 80 000 ton massa per år, minskar koldioxidutsläppet med 14 000 ton per år från sommaren 2022. Det motsvarar det årliga totala utsläppet från 7 000 bilar med förbränningsmotor.

Toppmodern styrteknik
De nya luftvärmarna är energikrävande, och att de fungerar optimalt är avgörande för anläggningens säkerhet och effektivitet. Luftvärmarna är anslutna till tio ABB DCT880-tyristorstyrenheter, som styr strömförsörjningen till de elektriska värmeelementen.
Styrenheterna är placerade i containrar och har en effektoptimeringsfunktion som ser till att lasten hålls jämn, vilket minimerar risken för avbrott i det lokala elnätet. Integreringen av systemen var ett samarbetsprojekt mellan ABB och de norska systemintegratörerna EAS och Actemium Electro.
DCT880-styrenheterna har lång livslängd och innehåller toppmodern styrteknik och de senaste gränssnitten. Det innebär att Kragerø-fabrikens operatörer kan styra torkprocessen mer exakt än när olja användes. Övergången till elektricitet innebär även att det inte längre behövs något oljeförråd inom anläggningen.
– Förbränning av tjockolja i Norge är ett minne blott, säger Roar Paulsrud, CEO för Vafos Pulp.
– Kunderna räknar med att vi är en del av övergången till hållbar produktion. Det är också viktigt att vår bransch bidrar till att minska koldioxidutsläppen i Norge.

Visar vägen
– Projektet i Kragerø är ett perfekt exempel på hur organisationer kan minska sina koldioxidutsläpp genom att använda moderna elektriska alternativ, säger Lars-Fredrik Mathiesen, chef för ABB Motion i Norge.
– Eftersom det norska elnätet drivs i stort sett enbart med förnybar energi, kan åtgärder som den här visa vägen för andra inom branschen, vilket är avgörande för att uppnå regeringens målsättning att halvera koldioxidutsläppen fram till 2030.

Källa: ABB