Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Marknadens första helt delbara nyckel öppnar dörren till nästa generations smarta boende

iLOQ HOME är en lösning som ger boende insyn och kontroll över sina nycklar på ett banbrytande sätt som aldrig tidigare förekommit inom bostadssektorn. Nu behöver aldrig mer nycklar sätta hinder för hur vi väljer att planera vår vardag. Lösningen är ett tillägg till det digitala låssystemet iLOQ S5 och iLOQ 5-seriens plattform. De begränsningar som gäller för traditionella lås och nycklar försvinner helt med iLOQ HOME. Det har tagits fram för att ge boende mer frihet, säkerhet och flexibilitet att leva som de vill.

Bostadssektorn revolutionerades 2007 när iLOQ introducerade världens första digitala låssystem. Med introduktionen av iLOQ HOME i början av 2022 skapar iLOQ återigen innovativa och resursbesparande lösningar som möter samhällets behov av hållbarare, säkrare och smartare boendemiljöer.
Det finns många unika fördelar för boende som använder iLOQ HOME-lösningen. De boende har själva exakt kontroll över vilka som har nycklar till deras lägenhet. Det här förhindrar säkerhetsrisker med obehöriga användare. De kan även bevilja tillfällig behörighet för tjänsteleverantörer, perfekt när de anlitar hantverkare eller när de snabbt behöver tillträde och har tappat eller glömt nyckeln eller vid nödsituationer.
– Vi har utvecklat iLOQ Home för att ge boende mer frihet, trygghet och flexibilitet. Det handlar om mycket mer än ett låssystem. Det är ett helt nytt sätt att förhålla sig till låsta utrymmen i och omkring hemmet. Och det här är bara början av hur iLOQ kommer att förändra hur vi bor, säger Christer Wiberg, country manager Sverige.

Många fördelar
Andra säkerhetsrelaterade fördelar är att boende själva nu omedelbart kan spärra en borttappad eller stulen nyckel. De kan även beställa nya nycklar och till och med uppdatera nycklarnas behörigheter med hjälp av kontaktlös NFC-teknik på sina mobiltelefoner.
iLOQ HOME eliminerar behovet av separata system i ett flerbostadshus. Boende kan enkelt och säkert kontrollera vem som har tillgång till huvudentrén. De kan dela en behörighetskod med vänner och familj för att underlätta vid besök eller öppna dörren på distans för reparatörer eller bud. Boende kan även se kalendern och snabbt och enkelt boka gemensamma utrymmen i fastigheten, såsom tvättstuga, gym eller bastu.

Källa: iLOQ Sverige AB