Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Mångsidigt företag inom maskin och entreprenad

Grävmaskin på lastbilslass, tillhörande Toggas Maskin & Entreprenad.

Små och stora entreprenadföretag i Mellansverige har sedan 2004 vänt sig till Toggas Maskin & Entreprenad AB när de behöver utföra arbeten med hjullastare och grävmaskin.

Torgny Johansson startade verksamheten 2004, då som underentreprenör åt sin tidigare arbetsgivare NCC. Han startade med sin gamla hjullastare och krossade betong- och asfaltsbalast. Nu gör företaget arbeten med hjullastare, grävmaskin och maskintransporter åt flera olika aktörer.
Toggas Maskin & Specialtransport AB är ett separat bolag i verksamheten som utför transporter av maskiner. Man har även en egen verkstad, och försöker göra så mycket som möjligt själva när det kommer till underhåll och reparation.
– Det finns mycket man kan göra själv, säger Torgny, som har investerat i skärmaskin, svets och annat i verkstaden. Man har gjort en del smidesarbeten, skopreparationer och tillskärning av slitdelar i verkstaden, och ser en utvecklingspotential i det arbetet.

Långt CV med olika kunder
Toggas Maskin & Entreprenad AB har fokus på krossning och bergshantering – såväl förkrossning som efter- och finkrossning. Torgny har 30 års erfarenhet i branschen, och med sin kollega Patrik Landmark har de 45 års erfarenhet tillsammans. Drift och underhåll sköts med företagets egna anställda. Under åren har företaget utfört uppdrag åt olika kunder i Mellansverige, och kan göra det mesta inom bergshantering, krossning och reparationer.
– Vi har tidigare tillverkat diverse slitplåtar åt Skanska och har sedan tio år ett samarbete med Skanska och sköter deras mobila krossar. Fördelen med att vi kan göra reparationer på plats i vår verkstad är att vi kan minimera stillestånd och koncentrera oss på produktionen, förklarar Torgny.
ؘ– Toggas Maskin & Specialtransport AB har också inlett ett samarbete med C4 Transport i Skåne, vilket ger större transportmöjligheter och ett bättre miljötänk eftersom vi minskar på tomkörningarna. Sven Eklöf som ansvarar för Toggas Maskin & Specialtransport har 33 års erfarenhet i branschen och brinner för att ge kunderna bäst lösningar för transporterna, förklarar Torgny.
På sikt ska man kunna pressa hydraulslang med Hydroscands sortiment och även öppna en egen butik i Storfors.

Kompetens och expansion
Även Torgnys son Tobias som är i 20-årsåldern har kommit in i verksamheten, som idag består av sju personer.
– Vi vill satsa på ungdomar och ge dem en möjlighet att komma in i arbetslivet. Vi har en blandning av yngre och äldre medarbetare, med kompetens och erfarenhet, förklarar Torgny. Verksamheten har gått upp och ner under årens lopp, men de senaste åren har den utvecklats och expanderat.
– Vi är flexibla och ser inget som omöjligt. Vi är serviceinriktade och försöker hitta skräddarsydda lösningar åt våra kunder, som till största delen består av små och stora entreprenadföretag, säger Torgny, som berättar om de olika lösningar de kan erbjuda sina kunder.
– I vår maskinpark har vi i Toggas Maskin & Entreprenad tre grävmaskiner – alla med hydraulhammare – samt två hjullastare. Inom Toggas Maskin & Specialtransport har vi två lastbilar, en jumbotrailer och en enklare maskintrailer, samt en maskintrailer med kapacitet på upp till 115 ton, avslutar han.

Research: Alexander Lundström