Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Många vinster med effektivt underhållsarbete

Fem medarbetare från Quant Service på golvet.
Driftstopp är en stor utmaning för många industriella företag som årligen förlorar stora belopp på utebliven produktion. Medicinen stavas kontinuerligt underhållsarbete och här spelar Quant Service Sweden AB en viktig roll. Quant Service maximerar nyttan inom alla aspekter av underhållet, allt från ledning och organisation av underhållsarbetet till utförande av förebyggande och korrigerande åtgärder, underhållsstopp, uppgraderingar och modifieringar. Med Quant som partner förbättras säkerhet, produktivitet och energieffektivitet.

I oktober 2017 bekräftade NKT att man beslutat sig för att ingå ett avtal som innebar att Quant Service skulle ta över underhållsfunktionen på NKT:s fabriker i Falun och i danska Asnaes från och med den 1 januari 2018. Syftet var att öka säkerheten i produktionen, samt öka utrustningens pålitlighet.

Global aktör
Quant Service har 30 års erfarenhet som underhållsspecialist och är en global aktör med 2 900 anställda spridda över fem kontinenter.
– Här i Dalarna har vi, utöver vårt partnerskap med NKT, även en större anläggning i Ludvika, vilket underlättar ibland om vi exempelvis akut behöver reservdelar och annat material, berättar Ann-Britt Jansson, som är platschef för Quant Service på NKT:s Falunanläggning.
Ann-Britt, som har en gedigen branschrelaterad bakgrund där hon jobbat som produktionschef och verksamhetschef inom underhåll, sökte sig till Quant Service 2015 för att hon brinner för utveckling av teknik och lyhördhet inför kunders behov. Målet är enkelt – kunden ska ha en lönsam produktion med en säker och fungerande maskinpark.
– För att åstadkomma detta krävs det förstås kompetent personal, men framför allt att personalen ska känna trygghet. Det är något vi jobbar hårt för att åstadkomma och upprätthålla, betonar Ann-Britt Jansson.

Sammansvetsat team
Massa- och pappersindustrin, gruvindustrin, metall- och livsmedelsindustrin är bara några av de branscher där Quant Service är verksamt. I Falun sysselsätts 20 anställda och här stöttar man alltid varandra. Quant Service jobbar med en dynamisk organisation, när en anställd behöver hjälp finns det alltid en kollega som stöttar denne.
Att det är ett sammansvetsat och välfungerande team råder det inget tvivel om. När man besöker den del av anläggningen där Quant är verksamt slås man av hur dedikerade och målinriktade mekanikerna är, men också av vilket vänligt bemötande man får som gäst i den familjära stämningen som råder på golvet.
– Vår starka sammanhållning och tydliga teamkänsla är en klart bidragande orsak till våra framgångar. Våra kunder vet vad de får av oss och därför väljer de att förnya avtalen med oss om och om igen, konstaterar Ann-Britt Jansson.

Research: Axel Eriksson
Text: Örjan Persson