Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Många tycker det är viktigt att veta varifrån elen kommer

Vindkraftverk av Bixia.

Fler än hälften av svenskarna, 55 procent, tycker det är viktigt att veta varifrån elen de använder kommer. Fler kvinnor än män tycker det är angeläget och utbildningsnivå verkar också ha betydelse för vilken inställning man har, enligt en färsk undersökning som elbolaget Bixia låtit göra.

– Vi ser det som mycket positivt och ett tecken i tiden. I takt med den ökade klimatdebatten har fler fått upp ögonen för vilken klimatpåverkan olika energislag har. Det skapar förutsättningar för att fler kunder gör ett aktivt elval, säger Peter Janefjord, marknadschef på Bixia.
Undersökningen, som är genomförd av Axiom Insight, visar också att kvinnor i högre utsträckning än män tycker det är viktigt att veta varifrån elen kommer (60 % resp 52 %). Samtidigt är det en högre andel män som uppger att de vet varifrån den el de använder kommer. Hela 43 procent av kvinnorna uppger att de inte känner till varifrån deras el kommer, motsvarande siffra för männen är endast 28 procent.
– Det kan tolkas som att kvinnor bryr sig mer medan männen har en högre kunskap. Eller så är det helt enkelt så att män i högre utsträckning svarar att de vet, även om de inte är helt säkra. Oavsett vilket så visar resultatet att vi som elbolag behöver bli bättre på att utbilda och informera våra kunder kring elens ursprung, och hur viktigt elvalet är ur ett klimatperspektiv, säger Peter Janefjord.
Skapa en relation till producenterna
Bixia har under lång tid arbetat aktivt med att öka andelen förnybar el och är det elbolag som köper in störst andel förnybar el direkt från lokala producenter av sol-, vind- och vattenkraft. Man har också försökt att skapa en relation till el genom att lyfta fram producenterna i sin kommunikation.
– Vi vill att våra kunder ska få en relation till de som producerar elen. Producenterna är klimathjältar och hjärtat i hela vår verksamhet. Vi vill visa våra kunder att det är riktiga människor, ofta bönder, som genom att investera i ett vindkraftverk, vattenkraftverk eller solpaneler bidrar till att vi får in mer förnybar el i vårt system, säger Peter Janefjord.
Källa: Bixia