Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Många skogsföretag saknar digitaliseringsstrategi

Mer än hälften av Sveriges skogsföretag saknar en konkret strategi för digitalisering. Samtidigt är de positivt inställda till digitala affärsmöjligheter och ser stor potential inom användning av realtidsdata, utveckling av användarupplevelsen och affärsförnyelse. Detta framkommer i rapporten Skogsbranschens IT-barometer 2018 som tagits fram av mjukvaru- och tjänsteföretaget Tieto.

I Sverige har fler skogsföretag än tidigare en affärsstrategi för digitalisering, men majoriteten (57 procent) saknar fortfarande en digitaliseringsstrategi. På motsvarande vis finns det utvecklingspotential i hur företag organiserar sitt arbete kring innovationer och affärsförnyelse. Nästan 40 procent angav att de inte har någon uttalad struktur för sitt arbete med digitala innovationer.
– Skogsindustrin är en mogen bransch med relativt låg förändringstakt. Nu är vi dock vid en brytningspunkt där digitalisering alltmer har en märkbar effekt på affärsverksamheten och skogsföretagen blir tvungna att anpassa sig för att behålla sin konkurrenskraft. Men de flesta svenska skogsföretag är optimistiska när det kommer till digitala möjligheter som till exempel effektivisering med hjälp av realtidsdata, säger Mikael Zachrisson, verksamhetskonsult vid Tieto.
IT-chefer fokuserar på innovation och affärsutveckling
En majoritet av beslutsfattare (81 procent), prioriterar effektivitet och produktivitet inom IT-verksamheten högre än innovation och affärsutveckling. En trend som förstärks i årets undersökning är däremot att IT-chefsrollen avviker från övriga roller och visar betydligt större fokus på innovation och affärsutveckling.
– Uppenbarligen har IT-cheferna tolkat sitt uppdrag allt mer affärsorienterat och i flera företag har också IT-chefer fått en mer central roll i ledningens affärsarbete, kommenterar Mikael Zachrisson.
Användningen av ny teknologi ökar
De senaste fyra åren har användningen av molntjänster ökat från 15 till 56 procent inom kontorsstöd och administration. Det har också skett en märkbar ökning i såväl användningen av molnplattformar för verksamhetssystem och infrastruktur som en kontinuerlig förändring mot ökad mobilitet. Över 50 procent svarar att deras IT-system i ganska stor eller stor utsträckning fungerar på mobila enheter. Siffran förutspås stiga till uppemot 80 procent inom det närmaste året.
Företagen i undersökningen ser fortsättningsvis optimistiskt på marknadsutvecklingen. En annan tydlig trend är samarbetet mellan skogsföretag när det gäller IT-utveckling. För fjärde året i rad pekar undersökningen på ett ökat samarbete.
– Industrins nästa genombrott inom IT verkar enligt skogsföretagen ligga inom automatisering och robotisering, digital datainsamling, effektivisering med realtidsdata och artificiell intelligens, säger Mikael Zachrisson.

Skogsbranschens IT-barometer är en årlig rapport från Tieto om utveckling och trender inom IT och digitalisering i den svenska skogsindustrin. Rapporten vänder sig till beslutsfattare inom skog, sågverk/trävaror, massa/papper och bioenergi. Årets undersökning besvarades av 124 personer (totalt 54 företag) fördelat på rollerna VD, verksamhetschef, ekonomichef och IT-chef.

Källa: Tieto