Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Många användningsområden för tillfälliga modullösningar

Marknadens största leverantör av tillfälliga lokaler är Expandia Moduler AB. Omsorgsboenden, kontor, förskolor och skolor – Expandia Moduler tar fram nyckelfärdiga lösningar, inklusive allt från ritningar och bygglov till el och VVS, anpassade helt efter beställarens behov.

På Expandia Moduler AB:s anläggning i Stidsvig, alldeles intill E4 i Klippans kommun, träffar vi bolagets VD Jonas Wallstedt. Han berättar att Expandia Moduler AB idag är en av Europas största leverantörer av tillfälliga lokaler och att man kan erbjuda nyckelfärdiga kontor, skolor, förskolor och olika typer av omsorgsboenden, helt anpassade efter kundens behov.
– Vi ordnar med allt från ritningar och bygglov till markarbeten, el, VVS, ventilation och montage, samt ser till att allt är besiktigat och klart innan kunden tar våra lokaler i besittning. Från order till färdig leverans kan vi lösa på cirka 30 dagar, men bygglovsprocesserna är det som vanligtvis tar längre tid, vilket givetvis påverkar slutdatumet, berättar Jonas som spenderar större delen av sin arbetstid på kontoret i Västerås.
Expandia Moduler började egentligen som en hobbyverksamhet i form av ett litet familjeföretag i Malmö 1987. Två år senare etablerades Expandia Moduluthyrning AB och 1992 gick flytten till Helsingborg. Verksamheten i Mälarregionen växte sig sedermera allt större, vilket gjorde att man valde att förlägga huvudkontoret i Västerås. Idag har man även kontor i Göteborg, Norge och Danmark, och nu även i Helsingfors.
– Här ser vi växande marknader och vi vill vara på plats för att snabbare kunna bemöta den ökande efterfrågan, säger Jonas Wallstedt.

Arbetsmiljö och kvalitet
Modulerna har utvecklats från enplanslösningar till dagens lokaler på två och till och med tre våningar, inte minst i takt med att allt fler skolor, framför allt i storstadsregionerna, väljer att använda sig av dylika moduler.
Expandia Moduler AB satsar enbart på svensktillverkat. Bolagets leverantörer är Moelven i Värmland och Woodcon i Hamneda strax söder om Ljungby.
– Då vi äger konceptet för de moduler vi har till uthyrning, men köper in moduler och all annan installation, tycker vi att svensk standard står sig bra. Det säkerställer våra krav beträffande arbetsmiljö, materialval och kvalitet, vilket är det vi prioriterar i alla våra system. Vi investerar cirka en halv miljard kronor varje år i våra produkter och med vår tighta organisation och våra samarbetspartners känner vi att trygghet, säkra leveranser och minimalt med reklamationer idag är vår styrka, säger Jonas.

Behovet lär öka
Jonas Wallstedt spår en fortsatt ökande efterfrågan på Expandias modullösningar. Man har träffat flera av landets större kommuner och har fått veta att det under de 10-15 närmaste åren kommer att saknas många skolplatser.
– Bara i Stockholmsområdet pratar vi om upp emot 34 000 nya grundskoleplatser under åren fram till 2040, och då ska man ha med i beräkningen att det tar ungefär sju år att projektera och färdigställa en skola för cirka 800 elever i denna region. Det talar för att vår bransch kommer att göra en väldigt stor samhällsnytta många år framåt, spår Jonas.
Just valmöjligheten att välja skola eller förskola gör att många elever flyttar runt, och här påverkar ju även de privata alternativen. Något att tänka på är även att de demografiska områdena förändras, barnfamiljer väljer vissa miljöer, områden och så vidare.
– Vi tror att även äldrevården kommer att behöva lösningar som vi kan erbjuda. Vi har redan tagit fram moduler som är anpassade till äldreomsorgen och dess särskilda behov, säger Jonas Wallstedt.
Han menar att bilden av det man i folkmun förr benämnde som baracker när man talade om moduler har suddats ut, och att dessa har accepterats som en fullgod lösning med alla möjliga bekvämligheter.
– Inom fem år är min förhoppning att vi har passerat 25 000 moduler, kanske ännu fler beroende på hur äldrevården och skolan kommer att se ut, avslutar Jonas Wallstedt.

Research: Jan Olsson
Text: Örjan Persson