Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Målmedvetna satsningar på flera plan i Borås Stad

Staty i Borås.
I Borås Stad jobbar man framåtlutade och målmedvetet i syfte att utveckla allt från näringsliv till boende och besöksnäring. Textilnäringen har satt sin prägel på hela regionen där också e-handel samt kreativa och högteknologiska näringar frodas. Det har lett till att såväl invånarantal som antalet nyetablerade företag ökar för varje år.

Vi träffar Anders Glemfelt, näringslivschef i Borås Stad, som med sina 112 000 invånare och cirka 13 000 företag är landets 13:e, och Västra Götalands näst största, kommun. Anders lyfter fram fyra näringar som i mångt och mycket präglar näringslivet i regionen: textil, e-handel, kreativa näringar samt högteknologi, varav den förstnämnda förstås är den mest kända.
– Faktum är att mer än hälften av alla textiler som kommer till Sverige passerar Borås, antingen i våra system eller logistiskt. Merparten av branschens företag har sina huvudkontor här, konstaterar Anders.
Beträffande e-handel är Borås den kommun som hyser några av de största aktörerna i branschen. Tillväxten bland regionens industriföretag är också hög, något som understryks av att man under 2018 byggde näst flest stora industrifastigheter av alla landets kommuner. Anders Glemfelt tror att Borås kommer att toppa listan för 2019.
Han berättar att man just nu dessutom håller på att testa containertrafik mellan Borås och Göteborgs hamn med syftet att på ett miljömässigt hållbart sätt öka frekvensen i varuflödet mellan städerna.

Stark tillväxt
Borås växer med cirka 1 300 invånare och mellan 400 och 600 arbetstillfällen varje år. Företagens utveckling är förstås en starkt bidragande orsak till detta.
– Vi har en stor koncentration av företag som dessutom stöds av forskning och utveckling, vilket är mycket viktigt att påpeka i sammanhanget. Vi ser en mycket god tillväxt, inte minst inom logistik, handel och bland producerande företag, noterar Anders Glemfelt.
Han lyfter i sammanhanget även fram Borås Högskola med Textilhögskolan i spetsen, vilken är Nordens enda i sitt slag på universitetsnivå. Nyligen har även Polisutbildning etablerats i Borås där även ekonomiutbildningen med handelsinriktning är efterfrågad. Sammanlagt cirka13 000 elever studerar på Borås Högskola.

Goda kommunikationer
I Borås genomförs hela tiden ett antal målmedvetna satsningar i syfte att utveckla regionen. Centrum håller till exempel på att förtätas med ett flertal nya höga fastigheter samt påbyggnader på befintliga.
– Det långsiktiga målet är att tredubbla antalet boende i centrumkärnan. Vi bygger både hyres- och bostadsrätter, även i våra kranskommuner där vi exploaterar nya markytor för bostadsbyggnation, säger Anders Glemfelt.
Ett ökat inflyttande kräver förstås goda kommunikationer, och även här verkar man framåtlutande i Borås Stad.
– Vi har goda kommunikationer med både Jönköping och Göteborg, och när höghastighetsbanan till Göteborg är klar blir vi oerhört konkurrenskraftiga på flera olika plan. Redan idag går bussarna mellan Borås och Göteborg var tionde minut, vilket krävs med tanke på att detta är den tredje största pendelsträckan i Sverige, påpekar Anders.

Populär besöksort
Borås är även en populär besöksort med massor att erbjuda. Borås Djurpark är välkänd, men många besöker också trakten för dess naturupplevelser och rika kulturutbud. Staden är berikad med ett stort antal skulpturer och väggmålningar, och här finns också ett konstmuseum, fotomuseum och textilmuseum. Handelsområdet Knalleland är också värt att nämna i sammanhanget, liksom Textile Fashion Center som manifesterar stadens textila dominans. I den 32 000 kvadratmeter stora anläggningen ryms företag, högskolans textila utbildningar, yrkeshögskola och gymnasieutbildning, caféer, restauranger och det textila museet.
– Härutöver har vi nyligen öppnat ett nytt kongresscenter som öppnar möjligheter för företag och organisationer att mötas och dra nytta av den entreprenörsanda som finns här i regionen. Borås Kongress kan hysa tusen personer och är ett utmärkt komplement till den befintliga kongresshallen, Åhaga. Därmed kan vi arrangera två stora möten samtidigt, konstaterar Anders Glemfelt.

Research: Stefan Carewall
Text: Örjan Persson