Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Måleriinsatser med kvalitetsstämpel

Medarbetare på Rollerboys Måleri arbetar på husvägg.
Kundfokus är ett begrepp som de flesta företag jobbar efter, men hos Rollerboys Måleri betyder begreppet något mer. Kvalitet, punktlighet, kommunikation och omtanke präglar arbetsinsatserna, vilket gör att företaget i princip aldrig får några negativa omdömen från sina uppdragsgivare.

Rollerboys Måleri etablerades i Göteborg 2013 och finns sedan tre år tillbaka även i Borås. Verksamheten sysselsätter totalt 30 anställda, varv fem utgår från Borås under ledning av Martin Söderqvist.
– Vi utför allt inom måleri med en mycket hög kvalitetsnivå och med ett klart och tydligt kundfokus. För oss är värdegrunder som kvalitet, punktlighet, kommunikation och omtanke självklarheter, vilket gör att vi i princip aldrig får några klagomål från våra kunder, säger Martin.

Varierande uppdrag
Rollerboys Måleri jobbar inom tre huvudsakliga områden: entreprenad, privatpersoner och service, varav Rollerboys beträffande det förstnämnda verkar i rollen som underentreprenör för byggföretagen i samband med exempelvis nyproduktion och renoveringar, om- och tillbyggnationer. Det handlar om uppdrag i Göteborgs- och Boråsregionen för aktörer som Skanska, Peab, RO-Gruppen, Tuve Bygg och Serneke.
För privatpersoner utför Rollerboys både in- och utvändig målning, ofta på uppdrag av fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar, medan området Service ofta handlar om försäkringsskador där Martin och hans kollegor återställer med målning och tapetsering.
– För närvarande utför vi ett målningsarbete på Katrinelundsskolan i Mölndal på uppdrag av Tuve Bygg. Ett annat pågående projekt rör en nyproduktion av 88 lägenheter i Björkekärr för Tommy Byggare. Innan dess arbetade vi med en nyproduktion för Volvo Lastvagnar i Viared där vi stod för all invändig målning, berättar Martin Söderqvist.

Vill expandera
Rollerboys Måleri utför även fasadtvättning då man avlägsnar mögel och algpåväxt.
– Fasadtvätt sker inte nödvändigtvis i samband med målning, det kan ofta handla om att uppdragsgivaren bara vill att fasaden ska vara ren och förlänga dess livslängd, säger Martin Söderqvist och berättar vidare att man även utför fönsterrenoveringar.
När gamla träfönster behöver fräschas upp kan Martin och hans medarbetare ta sig an dem genom att skrapa, olja in, grundmåla, kitta och täckmåla dem.
Martin ser positivt på företagets framtid och spår att verksamheten kommer att växa.
– Vi planerar att expandera här i Borås, vilket lär innebära en fördubbling av personalstyrkan. Vi umgås också med planer på att inom ett par år etablera verksamheten på fler orter.

Research: Stefan Carewall
Text: Örjan Persson