Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Mäklare med helhetsperspektiv när Sjöbo växer

I en orolig ekonomisk tid finns det orosmoln på bostadsmarknaden. Tongångarna är dock något annorlunda i Sjöbo kommun där attraktionskraften alltjämt är hög i en kommun som växer och utvecklas.
– Allt fler får upp ögonen för vad Sjöbo kan erbjuda. Här bor man bra, men lite billigare än på andra platser, säger Petra Gustavsson som leder verksamheten på HusmanHagbergs Sjöbokontor.

Petra Gustavsson har arbetat som mäklare i Sjöbo och på Österlen under hela sin 16 år långa yrkeskarriär. Hon kan med andra ord den lokala bostadsmarknaden utan och innan. När HusmanHagberg blev ny franchisegivare för Sjöbokontoret stärktes dess koncept när det numera har tillgång till hela den rikstäckande mäklarkedjans breda kompetens. HusmanHagberg i Sjöbo säljer såväl bostadsrätter, villor och fritidshus som gårdar och kommersiella fastigheter, och samarbetar med ett flertal byggare, vars bostäder man säljer.
– Jobbar man i städerna är man ofta nischad. Här arbetar vi med helheten, vi är ju fria att jobba med allt. Jag tror att det är engagemanget och viljan att kunna fastigheterna som avgör hur väl man kan hantera ett sådant brett spektrum. Det handlar till viss del också om erfarenhet, men kanske förförallt om nyfikenhet att lära sig alla slags fastigheter, anser Petra Gustavsson.

Starka tillsammans
HusmanHagberg i Sjöbo verkar primärt på hemorten men också i kranskommunerna. Kontoret sysselsätter sex personer i olika åldrar. Petra Gustavsson anser att det breda åldersspannet är en stor fördel.
– Vi som har erfarenhet nyttjar den medan de yngre besitter kunskap om exempelvis teknik och marknadsföring i olika kanaler. Just tekniken har i och med den digitala utvecklingen kommit att spela en stor roll i yrket, konstaterar hon och fortsätter:
– Tillsammans blir vi starka, vi jobbar i team, och i stället för att konkurrera internt så hjälper vi och kompletterar varandra. I och med att vi numera tillhör HusmanHagberg finns alltid möjligheten att erbjuda det lilla extra, vara ett med tiden och hänga med. Då behöver vi de yngre, poängterar Petra Gustavsson.

Sjöbo står starkt
Hon uppskattar att arbeta på en mindre ort där många känner varandra. Samtidigt, menar hon, blir det en utmaning då man aldrig har råd att göra ett mindre bra jobb.
– Man träffar ju kunderna på ICA och fritidsanläggningar, säger Petra och skrattar, men blir mer allvarsam när vi kommer in på oron på bostadsmarknaden i och med stigande inflation och ett osäkert ränteläge.
Det är dock en oro som Petra gärna tonar ned, framför allt beträffande bostadsmarknaden i Sjöbo.
– Det är klart att bostadsmarknaden kan komma att stanna av lite, men folk måste ju fortsätta bo någonstans. Samtidigt har många fått upp ögonen för Sjöbo, vilket är roligt. Inte minst fiberutbyggnaden har varit bra för Sjöbos attraktionskraft. Här kan man bo bra, men lite billigare än på andra platser, säger Petra Gustavsson.
Hon lyfter också fram det faktum att Malmö ligger bara 45 minuter bort, de naturnära omgivningarna, de många intressanta besöksmålen och ett rikt föreningsliv. Ytterligare en faktor till Sjöbos attraktionskraft tror hon är tryggheten.
– I Sjöbo går människor ut på kvällen och känner sig trygga. Det är ytterligare en anledning till att jag tror att inflationen inte kommer att påverka bostads- och fastighetsmarknaden här på samma sätt som på andra orter. Priserna ligger dessutom på en generellt ganska låg nivå här i Sjöbo jämfört med många andra platser i landet.

Gillar utmaningarna
Petra Gustavsson, som även är mäklarnas representant i Näringslivsrådet, ser en spännande utveckling när Sjöbo växer. Hon tycker att det är spännande att få verka i en region som expanderar, samtidigt som det ställer krav på traktens mäklare att kunna hantera många olika typer av objekt – allt från nyproduktion till äldre fastigheter.
– Det är kul att hänga med i den utvecklingen. Ingen dag är den andra lik och jag uppskattar och värdesätter alla kundkontakter. Jag blev mäklare för att jag gillar att arbeta med människor, samtidigt som jag har ett stort intresse för hus och fastigheter. I HusmanHagberg får jag på sätt och vis jobba med min hobby.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Örjan Persson