Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Lyfter sina kunder till skyarna

Lyft & Byggmaskiner AB och Lyft & Byggkranar började som en liten verksamhet i Ängelholm. Idag har man depåer över södra Sverige och ett enormt sortiment att hyra ut till sina kunder tillsammans med allt från utrustning och tillbehörtill tjänster, exempelvis i form av kranförare. Man arbetar ständigt för att skapa mervärden, exempelvis i form av utbildningar, byggstädtjänster och andrakringtjänster.

Lyft & ByggmaskinerAB fick en lite ovanlig start. Det började med att ett stort internationellt byggbolag gick i konkurs i samband med fastighetskraschen 1992. Två av avdelningarna, kranar och maskiner, gick dock bra. De två avdelningscheferna tog därför in en finansiär och grundade Lyft & Byggmaskiner AB, vars verksamhet går ut på att äga, hantera och hyra ut maskiner, utrustning, tillbehör och tillhörande tjänster till bygg- och anläggningsbranschen. Företaget fick en blygsam startnär man körde igång 1992, men utvecklades stadigt. Mycket har förändrats sedan starten, men man håller fast vid gamla principer.
– En av våra största styrkor är att vi inte är kopplade till någon byggfirma, utan är neutrala och prioriterar alla våra kunder, säger Helena Larsson, som har varit VD för Lyft- & Byggmaskiner sedan 2019.

Företagets grundare fortsatte vara verksamma långt efter de hade nått pensionsåldern. De tog in Helena i verksamheten redan 2013 för att hjälpa till med driften; hon var en sorts inofficiell VD i fleraår. När grundarna slutligen bestämde sig för att gå i pension, sålde de verksamheten till Profuragruppen, som köper upp välmående företag och sedan låter dem växa i egen takt. Helena fortsatte som officiell VD.

Sedan våren 2022 har man delat på bolaget och är nu två systerbolag där man, i respektive bolag, kan fokusera på kärnverksamheten. Man lyfte ut kran- och hissverksamheten till ett eget bolag, Lyft & Byggkranar.
– Kunderna märker dock ingen skillnad, då det är samma personal och verksamhet som tidigare, säger Helena.

Stort sortiment
Verksamhetens huvudkontor ligger i Ängelholm. Sedan starten har man även öppnat depåer i Malmö, Helsingborg, Kristianstad, Halmstad och utöver det krandepåeri Härryda utanför Göteborgsamt utanför Jönköping. I sitt sortiment har man 12000 unika inventarier bestående av bland annat ett 25-tal lastmaskiner, ett 80-tal kranar, ett 60-tal bygghissar och ett 500-tal byggbodar. Man kompletterar detta sortiment med cirka 100 000 artiklar bestående av utrustning och tillbehör, exempelvis ställningsmaterial, staket och kablar. Man har även ett antal tjänster för att förenkla sina kunders vardag.
– Vi hjälper till med montering och demontering av både kranar och ställningar och hyr självklart även ut kranförare, för att nämna några exempel. Vi kan även hjälpa till med tillfällig el/byggström, säger Helena.

Ett växande serviceutbud
Lyft & Byggmaskiner och Lyft & Byggkranar har även servicepersonal, som ser till att maskinerna blir servade och har rätt inställning. Man jobbar mycket med att utveckla sitt serviceutbud. Under åren har man exempelvis utvecklat både städtjänster och utbildningar för bland annat liftar och truckar, men även lite mer specialiserade tjänster.
– Med vår breda kompetens blir vi ofta rådfrågade av företag. Vi kan till exempel ordna bod-etableringar på byggarbetsplatser, innehållande kontors- ombytes- och personalutrymmen. I större sammanhang är det mycket att tänka på, som duschar, matplatsoch liknande, men vår personal är kunnig på området, säger Helena.

Det löser sig
Utvecklandet av nya tjänster gör Lyft & Byggmaskiner och Lyft & Byggmaskiner mindre känsliga för lågkonjunkturer, som byggbranschen befinner sig i nu, med materialbrist och ökade energikostnader. Helena och de andra på företaget ser ljust på framtiden.
– Vi försöker hela tiden hitta nya nischer och vända oss till nya branscher. Just nu testar och utvärderar vi flyttbara laddstolpar för elbilar på ett par arbetsplatser till exempel. Vi har också målet att fortsätta växa med depåer i nya områden, säger Helena.

Intervju: Lars Nordin
Text: Andreas Ziegler