Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Luften i svenska städer blir allt sämre

Konceptbild av föroreringar i städer. Bild av Ramboll.

En ny rapport från Ramboll visar att halterna av luftburna partiklar (PM10) i svenska städer ökar. Bland annat har Visby och Sundsvall lika dålig luft som storstäderna. Utsläppen har sedan 1990 konsekvent minskat i Sverige men de senaste åren har utvecklingen vänt. Trenden visar att det inte bara är storstäderna som har problem. Nivåerna av PM10-partiklar är för höga i hela 30 svenska städer och mörkertalet kring luftkvaliteten runt om i landet kan vara stort.

– Problemet med dålig luft är att den inte syns för blotta ögat. Men resultaten från mätningarna är tydliga. Luften i våra städer är inte tillräckligt bra och det påverkar oss alla. Vi måste gemensamt göra allt vi kan för att skapa en bättre luftkvalitet och det finns mycket att göra för att förbättra luften i landets städer, säger Daniel Nilsson, luftkvalitets- och miljöexpert på Ramboll.

Problem även i mindre städer
Stockholm, Göteborg och Malmö finns bland de städer där det uppmätts för höga värden av luftburna partiklar för att klara av det av riksdagen instiftade miljökvalitetsmålet ”Frisk luft”. Problemen sträcker sig dock även utanför storstadsregionerna. I mindre städer som Sundsvall och Visby visar Rambolls analys av befintliga mätdata att halterna är långt över acceptabla nivåerna för luftens kvalitet.
– Sveriges kommuner måste ta resultaten av mätningarna på allvar. Undersökningar vi har gjort i Danmark och Norge visar att invånarna är oroade över sin luftkvalitet och anser att kommunerna gör för lite. Vi har anledning att tro att läget är liknande i Sverige. Vi måste kunna kräva av våra kommuner att luften vi andas är ren, säger Niklas Sörensen, vd på Ramboll.
Trenden har vänt
Återkommande mätningar visar att halten av luftburna partiklar minskat sedan 1990. Trenden har dock skiftat de senaste åren. Enligt rapporten ”Problemet med partiklar” har den nedåtgående trenden planat ut sedan 2014. Utsläppen av PM10 har snarare ökat något de sista åren. Ramboll vill med rapporten framhäva behovet av luftförbättrande åtgärder från Sveriges kommuner och andra ansvarstagande parter.
– Om utvecklingen ska vända och vi ska nå miljökvalitetsmålet Frisk luft krävs kraftfulla åtgärder. Luftburna partiklar är farliga för vår hälsa och i slutändan förkortar dålig luft våra liv, säger Daniel Nilsson.
Om rapporten Problemet med partiklar:
•    Rapporten är framtagen av Rambolls luftkvalitetsexpert Daniel Nilsson.
•    Med rapporten vill Ramboll lyfta problematiken kring dålig luft men framförallt vad som kan och bör göras för att få till en förändring mot friskare luft i våra svenska städer.
•    Nivåerna av luftburna partiklar i förhållande till miljökvalitetsmålet Frisk luft var 2018 för höga på följande orter: Alvesta, Borås, Burlöv, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Karlskrona, Karlstad, Kil, Landskrona, Ljungby, Luleå, Lund, Malmö, Olofström, Piteå, Skellefteå, Sollentuna, Stockholm, Sundsvall, Södertälje, Trelleborg, Umeå, Uppsala, Visby, Västerås, Växjö och Örnsköldsvik.
Källa: Ramboll