Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Lösningar för drivmedelsindustrin

Preem-mach där BR Solutions har arbetat.

2018 köptes Bensin & Rörtjänst AB upp av investmentbolaget Storskogen. Sedan dess har företaget bytt namn till BR Solutions och har ökat sin personalstyrka. Man ser en framtid i att utvecklas genom sitt miljöarbete och expandera verksamheten utanför drivmedelsindustrin.

Bensin & Rörtjänst grundades 1967 och var länge ett familjeägt företag. 2018 köptes verksamheten upp av investmentbolaget Storskogen. Joachim Seeger har varit företagets VD sedan 2014 och har alltså varit med företaget innan, under och efter övergången från de gamla ägarna till de nya. 2019 bytte man namn till BR Solutions, ett namn som bättre motsvarar företagets nya inriktning, som är mer lösningsbaserat; man vill bredda och anpassa verksamheten efter marknadens behov. Idag har man åttio anställda, bestående av sextio tekniker och tjugo tjänstemän.
– Storskogen är en mycket bra ägare, som har ett långsiktigt tänk. De ger oss de medel vi behöver för att växa och utvecklas, säger Joachim.

Drivmedelsstationer
Idag har BR Solutions en väldigt bred verksamhet, främst riktad mot drivmedelsindustrin. Man bygger, sanerar och underhåller ett stort antal drivmedelsstationer för både olja och gas. Personalen finns utspridd i hela landet för att ha så snabba inställelsetider som möjligt. Man har även tre filialkontor, i Stockholm, Halmstad och Göteborg, där huvudkontoret ligger. Varje kontor har ett flertal arbetsledare, som behandlar cirka 30 000 arbetsordrar om året. Man servar bland annat allt på Preems stationer i Sverige.
– En nyckel till vår framgång är att vi inte har låst oss till en leverantör, utan följer utvecklingen och är inte märkesbundna, säger Joachim.

Verksamhetsutveckling
Detta är något som är genomgående för verksamhetens utveckling. Man följer ständigt utvecklingen på marknaden, så att man kan anpassa sin verksamhet efter de behov som finns. BR Solutions äger egna lastbilar och entreprenadmaskiner. Det finns även mycket kompetens inom både byggbranschen och teknikbranschen i företaget. En ambition man har är att hitta nya kunder, utanför drivmedelsbranschen, och bredda verksamheten genom att åta sig exempelvis byggprojekt, anläggnings-projekt och installationer av bland annat kameraövervakning.
– Om man inte växer som företag finns det risk för att verksamheten minskar och försvinner. Vi satsar alltid på att utvecklas och aldrig sitta nöjda, säger Joachim.

Miljödrivna
BR Solutions har gjort stora satsningar på sitt miljöarbete, vilket har resulterat i att man är diplomerade enligt kraven i Svensk miljöbas. Hälso- och miljöfarliga medel har redan fasats ut från verksamheten. Personalen kör miljövänliga fordon och utbildas ständigt inom miljöarbete, bland annat i form av Eco Driving. Man ser även efter sitt byggavfall och källsorterar eller återvinner i egna återvinningsstationer. Utöver traditionella drivmedelsstationer, bygger man även laddstationer och gasstationer för LNG åt energibolagen.
– Vårt miljöarbete är en investering för framtiden, men det kommer även att ge oss stora konkurrensfördelar, säger Joachim.

Hantverkare sökes ständigt
På grund av att BR Solutions fortsätter växa stadigt, är man i ständigt behov av skickliga hantverkare. I början av 2022 rekryterar man bland annat snickare, byggnadsarbetare, elektriker och VVS-personal. Dessutom är det svårt att få tag på bränsletekniker, då det inte finns någon extern utbildning för dessa. BR Solutions har dock lång erfarenhet av detta fält och utbildar löpande nya bränsletekniker inom den egna organisationen, där de anställda trivs.
– Vi har mycket låg personalomsättning. Jag tror det beror mycket på att våra anställda får bra villkor, betalda utbildningar och har varierade arbetsuppgifter, säger Joachim.

Intervju: Lars Nordin
Text: Andreas Ziegler