Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Legotillverkning och ytbehandling formar framgångsrikt helhetskoncept

Företaget må heta Koy Coating, men i den välrenommerade Sunnefirman jobbar man med betydligt mer än ytbehandling. Legotillverkning av maskinkomponenter med hjälp av skärande bearbetning, ytbeläggning med termisk sprutning och efterbehandling ingår i det breda konceptet. Det blir en komplett helhetslösning för Koy Coatings kunder.

Koy Coating grundades i Sunne1970 och har verkat från nuvarande lokaler sedan 1976. Företagsnamnet till trots kretsar verksamheten kring betydligt mer än bara ytbehandling.
– Vi är en komplett verkstad som erbjuder legotillverkning genom skärande bearbetning, ytbeläggning med termisk sprutning och efterbehandling. Det blir förstås en stor fördel för våra kunder som erhåller allt under ett och samma tak, säger Emil Carlgren, VD med ett förflutet på Koy Coating sedan 2015 och på Brobygymnasiets industriprogram.
Emil jobbade i verkstaden i flera år. För två år sedan tog han över som produktionschef och i september 2021 övertog han VD-rollen. Han trivs med jobbet och att verka i Sunne.
– Det är en bra kommun att vara företagare i, det råder en god företagsanda här, alla hjälper varandra, vilket känns väldigt roligt, säger Emil.

Kunskap och erfarenhet
Koy Coating är en expert på termisk sprutning, eller ytbehandling, vilket utförs i syfte att förlänga livslängden på komponenter till bland annat processindustrin, energisektorn och offshorebranschen.
– Genom termisk ytbehandling blir det också färre driftstopp, påpekar Emil Carlgren som menar att företagets framgångar till stor del kommer från den kunskap man besitter och som mer eller mindre sitter i företagets väggar.
– Varje operatör har stor betydelse för det vi gör de har ett fanatiskt teamwork. Flera av våra medarbetare har jobbat hos oss länge och har byggt upp ovärderlig kunskap under lång tid. Precis som jag kommer många av dem från Broby Gymnasieskola och industriprogrammet. Därigenom har de fått en hel del av den kompetens som vi behöver. Resten lär vi upp här på plats, och med tanke på deras grundkunskaper brukar det gå väldigt snabbt, konstaterar Emil.

Givande samarbete
Förra året klev Michael Frisk in som huvudägare för Koy Coating. Michael är också huvudägare för bolaget Vulk & Montage som bland annat jobbar med industrigummiprodukter. Verksamheten har blivit så pass närbesläktad med den i Koy Coating att Emil och hans medarbetare kan nyttja dessa gummiprodukter i samband med, eller rättare sagt innan, ytbeläggning.
Michael Frisk berättar:
– Flera av Koy Coatings kunder kan också nyttja Vulk & Montages lösningar, liksom Vulks kunder kan dra nytta av Koys. De båda företagen har med andra ord många gemensamma kunder och vi ser att det hela tiden skapas tydliga synergieffekter de båda verksamheterna emellan.
Emil Frisk fyller i:
– Det absolut viktigaste för båda företagen är att vi tar fram bra produkter som kunderna är nöjda med. Vi är på sätt och vis unika i det vi gör, men ställer också höga krav på oss själva att alltid leverera med kvalitet, understryker Emil som har all anledning att se ljust på framtiden.
– Vi har haft en stark tillväxt de senaste åren, inte minst tack vare samarbetet med Vulk & Montage, och det är något som vi tänker fortsätta bygga på.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Örjan Persson