Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Ledande totalleverantör av installations- och servicetjänster

Landets ledande leverantör av installations- och servicetjänster är Bravida. El, värme och ventilation är bolagets specialområden och man erbjuder allt från design och projektering till installation, drift och underhåll samt styr- och reglerteknik. Det gäller inte minst Bravida i Västerås.

Installations- och serviceföretaget Bravida har sitt ursprung i gamla BPA och finns representerat på närmare 160 platser i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Cirka 11 000 anställda jobbar enligt ett synnerligen framgångsrikt koncept som bygger på stor flexibilitet och en stark lokal närvaro, kombinerat med det stora företagets resurser inom bekvämt räckhåll. Det gör Bravida till Skandinaviens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster för fastigheter.

Långsiktiga totallösningar
Bravida jobbar heltäckande inom områdena El, VS, Kyla, Fastighetsautomation och Ventilation och tar ett helhetsansvar som sträcker sig över allt från design och projektering till installation och service. Bostadshus, kontor och industrier utgör vanliga arbetsplatser och här står Bravida för såväl mindre serviceinsatser som omfattande entreprenadprojekt. Oavsett vilket resulterar insatsen i en såväl miljövänlig som kostnadseffektiv lösning för kunden.
Det gäller inte minst Bravidas kontor i Västerås där man fokuserar på el, säkerhet, VS och ventilation.
– Vi levererar våra tjänster direkt, men jobbar också som underentreprenörer åt bolag som verkar inom byggbranschen, säger Bengt-Åke Rosengren, avdelningschef el och Daniel Johansson, avdelningschef VS och ventilation.
Beträffande el jobbar Bravida exempelvis med traditionella elinstallationer, tele, data och fiber, larm- och säkerhetssystem, styr och övervakning, energioptimering, elservice och mycket annat.
– Vi jobbar i såväl bostäder som kontor, i befintliga fastigheter eller i samband med nyproduktion, och i både små som stora projekt. Västerås Stad är vår stora servicekund, de är duktiga på energieffektiva lösningar, inte minst beträffande solcellslösningar och LED-belysning i offentliga fastigheter, säger Bengt-Åke Rosengren.

Kostnadseffektiva lösningar
Beträffande VS utför Bravida installationer för bostäder och kontor, men också mer komplicerade installationer för större aktörer inom industrin.
– Vi jobbar idag mycket med smarta lösningar som hjälper våra kunder att minska vatten- och energianvändningen, exempelvis genom byten till nya energisnåla pumpar. Vi erbjuder också service och reparationer, upplyser Daniel Johansson.
När det gäller ventilation jobbar Bravida mycket med lösningarnkring luftbehandling, processventilation, styr och övervakning, injustering och OVK. Här erbjuder man också service då ventilationsanläggningar behöver rengöras med jämna mellanrum.
– Vi förbättrar våra kunders ventilation samtidigt som vi sparar energi och i förlängningen pengar åt kunden. Härutöver sköter vi förvaltning och drift för olika bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag, berättar Daniel.
Bravida i Västerås samarbetar tätt med kollegor på andra kontor, bland annat i Eskilstuna och Strängnäs. Man jobbar med stark lokal närvaro men har hela tiden tillgång till hela Bravidas breda kompetens. Det är något som kunderna uppskattar, liksom det faktum att Bravida som en stor aktör har låga inköpspriser, vilket förstås gynnar kunden i slutändan.
– Vi står för enkelhet, affärsmässighet och kompetens, sammanfattar Daniel.

Personalfokus
På Bravida investerar man mycket i de anställdas välmående, bland annat genom användning av modern teknik i syfte att underlätta arbetet. Man strävar efter en jämn könsfördelning och vill gärna utöka organisationen med fler kompetenta kvinnor.
Bolaget driver i sammanhanget Bravidaskolan som syftar till att medarbetarna utbildas och utvecklas.
– Idag råder det brist i branschen på projektledare, kalkylatorer och ledande montörer, och därför är vi förstås måna om att behålla vår kompetens i huset, utveckla den kontinuerligt och satsa på nyrekryteringar. Vi vill dock inte skynda för snabbt, utan snarare föryngra organisationen i lagom takt. Vår tanke är att låta en erfaren, äldre kollega lära upp en yngre, och på så vis behålla kompetensen hos oss, förklarar Bengt-Åke Rosengren.
Liksom Daniel Johansson tror han på en fortsatt god utveckling i bolaget.
– Vi kommer att utöka personalstyrkan, samtidigt som vi kommer att fortsätta följa och anpassa oss till marknaden, samt ligga i framkant när det gäller utveckling.

Research: Arn Omanovic
Text: Örjan Persson